SecurityWorldMarket

17.11.2023

Studie viser fordeler med Signicat

Signicat har lansert en studie bestilt fra Forrester Consulting om Signicats Total Economic Impact™ (TEI). Studien undersøker de betydelige fordelene ved å benytte Signicats løsninger og dekker både kvantifiserbare og kvalitative fordeler.

Gjennom kundeintervjuer og økonomisk analyse avdekket Forrester-studien at den sammensatte organisasjonen i dette prosjektet, en finansiell tjenesteorganisasjon med en global inntekt på 16 milliarder euro, oppnådde en imponerende ROI på 303% og en netto nåverdi (NPV) på 10,80 millioner euro over en treårsperiode. I tillegg oppnådde de en tilbakebetalingstid på under 6 måneder, og det ble registrert en betydelig reduksjon på 75% i kostnader knyttet til svindel som resultat av en nedgang i svindelraten.

En Game-Changer for regulerte bransjer
I den digitale virkeligheten møter finansinstitusjoner flere utfordringer: å opprettholde vekst samtidig som de sikrer overholdelse av regelverket, bekjemper svindel, og samtidig tilbyr en førsteklasses kundeopplevelse. Dette utgjør kjernen av det Signicat leverer: nyskapende digitale identitetsløsninger. Ut over å bistå selskaper med deres digitale overgang, styrker Signicat dem mot usikkerhetene i den digitale verden ved å bygge tillit.

– Vi opererer i ulike markeder, og identifikasjonsområdet er svært komplekst på grunn av de varierende lokale forskjellene. Samtidig er AML-regelverket og konsekvensene av manglende overholdelse betydningsfulle. Det ville være krevende å sikre en solid infrastruktur og plattform dersom vi skulle forsøke å administrere alle de direkte integrasjonene i hvert enkelt marked selv. En tjenesteleverandør som det paneuropeiske Signicat, som tilbyr disse tjenestene gjennom én enkelt kanal, representerer en betydelig verdi for oss, sier en intervjuet administrerende direktør for Betalinger ved en teknologi bedrift til Forrester Consulting.

Kvantifiserbare fordeler: Hovedfunn
De kvantifiserte funnene i studien viser betydelige økonomiske fordeler for de sammensatte Signicat-kundene som resulterte i en ROI på 303%:

  • En reduksjon på 75% i kostnader knyttet til svindel som følge av en nedgang i svindelraten.
  • En økning på 19 prosentpoeng i klientkonverteringsrater.
  • Kostnadsbesparelser knyttet til digitalisering av signaturer samt unngåelse av mer enn 1,1 millioner trykte sider i løpet av det første året.
  • Tilbakebetaling på mindre enn 6 måneder.
  • I tillegg fant en Signicat-klient, et HR-konsulentselskap, forbedringer i operasjonell effektivitet fra automatisert identitetsverifiseringsprosess, noe som resulterte i 40 000 timer spart i identitetsverifiseringsprosesser for konsulenter hvert år.

Svindelbekjempelse og kundeorientert fokus
En av de mest overbevisende funnene er at Signicat muliggjorde for den sammensatte organisasjonen å oppnå en reduksjon på 75% i kostnader knyttet til svindel som følge av en nedgang i svindelraten. I dagens digitale landskap krever kunder sikkerhet og bekvemmelighet. Signicats tilnærming beskytter ikke bare mot svindel eller forfalskning, men sikrer også en sømløs og brukervennlig opplevelse. Dette kundeorienterte fokuset letter ikke bare onboarding og autentisering for legitime kunder, men avskrekker også svindlere, noe som gjør det vanskeligere for dem å kompromittere systemene.

– Vi er svært stolte av Signicats suksess med både å redusere svindel og forbedre kundetilfredsheten, sier Asger Hattel, administrerende direktør i Signicat.

– Vår europeiske tilstedeværelse gjør det mulig for våre kunder å skalere i hvilket som helst land takket være vår teknologi. Fordelen vår ligger i at vi tilbyr en one-stop-shop for alle digitale identitetsløsninger fra oss som en enkelt og regeloverholdende leverandør. Ledende merkevarer over hele Europa stoler på oss med deres digitale kundereiser og vi jobber hardt hver dag for å gjøre dem raskere, sikrere, mer brukervennlige og selvfølgelig helt fri for svindel, legger han til.

Fleksibilitet og global dekning
Studien om den totale økonomiske innvirkningen viser at Signicats fleksibilitet gjør det mulig for selskaper å utvide til nye markeder med større letthet, takket være Signicats globale dekning og ekspertise innen identifikasjonsmetoder.

– Det er viktig for oss å gå inn i nye bransjer og markeder, og Signicat tillater oss å bevege oss raskere inn i nye markeder, siden vi ikke trenger å tenke på hva vi trenger å gjøre," indikerer en intervjuet produktutviklingsansvarlig i et forbrukerkredittselskap når de snakker om utfordringer knyttet til regelverksoverholdelse og kundeidentitetsverifisering.Leverandører
Tilbake til toppen