SecurityWorldMarket

16.09.2020

Sterk global vekst på markedet for adgangskontroll, til tross for pandemien

Markedet for biometriske lesere representerer den største veksten innen adgangskontroll de kommende årene, ifølge Marketsandmarkets. Størst etterspørsel er det på fingeravtrykksavlesning og ansiktsgjenkjenning.

Den seneste rapporten om det globale markedet for adgangskontroll fra Marketsandmarkets inkluderer den antatte effekten av covid-19 fram til 2025.

Ifølge markedsanalyseselskapet kommer det globale adgangskontrollmarkedet å vokse fra 8,6 milliarder dollar i 2020 til 12,8 milliarder dollar i 2025, med en årlig vekstrate på 8,2 prosent. Økt bruk av trådløse sikkerhetssystem og økende bruk av IoT-baserte sikkerhetssystem med cloud-computing plattformer er nøkkelfaktoren som driver veksten på adgangskontrollmarkedet ifølge analytikerne.

Biometriske lesere forventes å stå for den største veksten under prognoseperioden. Under denne kategorien regnes adgangskontroll med lesere for fingeravtrykkgjenkjenning, håndflategjenkjenning, irisgjenkjenning, ansiktsgjenkjenning og stemmegjenkjenning. Biometri er den raskest voksende teknikken som brukes innen perimetersikkerhet. Spesielt er det i statlige anlegg, produksjonsindustri, kraftverk, forsvar og andre høysikkerhetsanlegg hvor biometriske løsninger etterspørres.

Analytikerne ser at den kommersielle vertikalen derimot er den største sluttbrukeren av adgangskontrollsystem, inklusive industri- og tjenesteselskaper, samt datasentre, butikker og kjøpesentre. En kraftig drivende faktor er at bemannet sikkerhet for alle fysiske plasser er vanskelig og kostbart og at man derfor ser adgangskontrollsystemer som et bedre alternativ får å beskytte mennesker og eiendommer over tid.

Geografisk er Nord-Amerika det største markedet, ettersom analytikerne anser at denne regionen er mer avansert enn andre når det gjelder implementering av adgangskontrollsystem. Selskap i USA, Canada og Mexico gjør store anstrengelser for å øke sin ekspertise og å utvikle innovative system og tjenester for adgangskontroll. Det økende antallet cyber- og malwareangrep i regionen har tvunget flere regjeringer og sikkerhetsbyråer å forbedre sikkerhetsfunksjonene i sine transaksjoner gjennom bruk av RFID og biometrisk teknikk, noe som ytterligere bidrar til den totale veksten av markedet for adgangskontroll.


Leverandører
Tilbake til toppen