SecurityWorldMarket

08.04.2024

Starter tilsyn med røykvarslere

Direktør Per-Arne Horne, direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) skal nå gjennomføre et markedstilsyn med røykvarslere.

Tilsynet kommer etter flere tips om at røykvarslere ikke fungerer som de skal. I disse dager får derfor et utvalg av produsenter, distributører og importører en henvendelse fra direktoratet om å dokumentere at produktene de selger oppfyller kravene.

– Det er ingen dramatikk i dette. Vi går ut fra at de aller fleste røykvarslerne som selges i dag oppfyller alle kravene vi har til slike produkter. Men, her må vi være på den sikre siden. Av alt interiøret du har i boligen din, er det verken den fine sofaen eller den nye kjøkkenbenken som redder liv. Det gjør røykvarsleren, konstaterer direktør i DiBK, Per-Arne Horne.

Vil se dokumentasjon
I tilsynet kontrollerer DiBK at dokumentasjonen for de ulike røykvarslerne er tilfredsstillende. For å kunne omsettes lovlig, skal røykvarslere samsvare med forskrifter og lovkrav som stilles til produkter. Disse er felles for hele Europa. Røykvarsleren skal også være testet etter gjeldende regler og ha produktsertifikat, monteringsanvisning og sikkerhetsinformasjon.

Testing av røykvarslerne er også en del av tilsynet. Formålet med testingen er å kontrollere at røykvarslerne er like gode som produktdokumentasjonen tilsier.Leverandører
Tilbake til toppen