SecurityWorldMarket

09.05.2022

Stanley Security-kjøpet skaper et helt nytt Securitas

Med en kvartalsrapport som viser en omsetning på 28 598 millioner svenske kroner (25 814)) og en organisk omsetningsvekst på 4 prosent (0), samt et resultat før avskrivninger på 1 452 millioner svenske kroner (1 256), starter Securitas 2022.

Magnus Ahlqvist, leder og konsernsjef, understreker i en kommentar til kvartalsrapporten at driftsmarginen på 5,1 prosent (4,9) var den høyeste i et første kvartal på over ett tiår for Securitas.

Han forteller også at den organiske omsetningsveksten på fire prosent i første kvartal først og fremst drives av virksomheten i Europa og i Ibero-Amerika ettersom omsetningsveksten i Nord-Amerika var negativ.

Magnus Ahlqvist fremholder også den 9 prosents veksten gjeldende sikkerhetsløsninger og elektronisk sikkerhet i konsernet, som nå oppgis å utgjøre 23 prosent (22) av konsernets totale salg. Det pågående kjøpet av Stanley Security kommenterer han også.

– Vår målsetning er å fullføre kjøpet av Stanley Security mot slutten av det andre kvartalet i 2022. Dette kjøpet er transformativt for både Securitas og for sikkerhetsbransjen. Planleggingen av integrasjonen og verdiskapningen går i henhold til planen, forklarer han.

– Når Stanley er integrert og endringsprogrammene er fult ut implementert har vi skapt et helt nytt Securitas, en moderne, digitalisert og innovativ partner for sikkerhetsløsninger for våre kunder med en strukturelt høyere marginprofil.


Leverandører
Tilbake til toppen