SecurityWorldMarket

09.07.2019

- Spennende tider.

Nina Myren presenterer DSBs arbeid med nye tjenester i Nødnett på CCW 2019.

Fagfeltet nød- og beredskapskommunikasjon er i endring og som mange andre forbereder DSB seg på fremtiden. Internasjonalt samarbeid og åpne standarder er nødvendig for å sikre gode vilkår for nødkommunikasjon.

- Det er spennende tider i vår bransje og som statens kompetansesenter for nød- og beredskapskommunikasjon og det er naturlig at vi engasjerer oss i det som skjer på feltet, også internasjonalt, sier Sigurd Heier, avdelingsdirektør i DSB.

På årsmøtet 19. juni ble DSB ved Nina Myren valgt inn i styret i The Critical Communications Association (TCCA) for de to neste årene.

- Arbeidet TCCA gjør vil være viktig i tiden fremover og det er positivt at vi kan være med å bidra til å løse bransjens felles utfordringer og legge til rette for fremtidens nød- og beredskapskommunikasjon, sier Heier.

– Sammen kan medlemsorganisasjonene bidra til at nød- og beredskapskommunikasjon får gode rammevilkår i fremtiden, fortsetter Heier.

DSB har lenge vært medlem av TCCA, en bransjeorganisasjon for myndigheter, brukere, utstyrsprodusenter, operatører og andre organisasjoner som arbeider med kritisk kommunikasjon. TCCA er et nyttig forum for debatt og diskusjoner for medlemsorganisasjonene. TCCA arbeider også blant annet tett med de ansvarlige for utviklingen av åpne standarder relatert til nød- og beredskapskommunikasjon som ETSI og 3GPP.

Myren har arbeidet med Nødnett i mange år og kjenner fagfeltet og problemstillingene godt.

– Jeg ser frem til å bruke min erfaring og kompetanse i dette arbeidet, og tror at mitt bidrag vil komme alle medlemsorganisasjonene til gode, sier Myren.

 

- Kilde: Nødnett


Leverandører
Tilbake til toppen