SecurityWorldMarket

27.10.2023

Sopra Steria signerer storkontrakt med politiet

Catherine Janson, IT-direktør i Politiets IT-enhet (PIT), signerer avtalen med administrerende direktør Kjell Rusti i Sopra Steria. Foto: Sopra Steria.

Denne uken signerte politiet og Sopra Steria kontrakten som gjør konsulentselskapet til en av politiets viktigste digitaliseringspartnere de neste fire til seks årene.

Avtalen representerer et gjensidig forpliktende partnerskap som skal bidra til at politiet gjennom produktutvikling når sine mål om å løse samfunnsoppdraget med gode, digitale tjenester og produkter.

Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria, signerte avtalen med politiet mandag denne uken. Han er svært fornøyd med å ha blitt en av deres hovedpartnere innen digitalisering.

– Politiet er en av de viktigste samfunnsinstitusjonene vi har, der de i samarbeid med andre skal sikre demokratiet, forebygge kriminalitet og styrke befolkningens trygghet. Om de skal lykkes med dette oppdraget må de også være rustet for den digitale fremtiden, sier Rusti.

Politiet vil ha det langsiktige eierskapet til produktutviklingen, men vil likevel være avhengig av kapasitet fra leverandører i perioder med behov for ressurser utover det normale, og for å få tilgang til kompetanse og kapasitet med erfaring fra produktutvikling. Det er på disse områdene leverandørene på den nye rammeavtalen er forventet å bidra.

– En av de viktigste samfunnsinstitusjonene vi har
Kontrakten består av to deler: En partneravtale som omfatter kompetanseområdene utvikling, design, data, produktledelse og smidig coaching. Politiet har inngått avtale med Sopra Steria, Knowit og Computas på partneravtalen.

I tillegg kommer en avtale som omfatter kompetanseområdene arkitektur, test, team- og prosjektledelse, sikkerhet, personvern og teknikere. På denne delkontrakten har politiet inngått avtale med Sopra Steria og Knowit. Avtalene er på fire år med opsjon på forlengelse i ytterligere to år.

Enorm endringsreise
Rusti presiserer at politiet står foran en stor endringsreise, der Politiets IT-enhet som premissgiver for etaten blant annet skal sørge for løsninger som setter bruker og verdi i fokus i alt de gjør. Dette gjelder for både politiet som etat, og den enkelte borger i samfunnet.

– Reell verdiskaping i prosjektene er den viktigste oppgaven vi har som partner og leverandør. Vi ser frem til å ta fatt på den videre reisen sammen med politiet slik at vi aktivt kan bistå med at de når sin virksomhetsstrategi, avslutter han.Leverandører
Tilbake til toppen