SecurityWorldMarket

31.05.2021

Sony med smart-by prosjekt i Roma

Sony IMX500 bildesensor i smart-by-tester i Roma Foto: Sony

Sony samarbeider i et prøveprosjekt for smarte byer, med intelligente sensorer i Roma for å redusere trafikk, optimalisere transport og øke fotgjengeres sikkerhet

– Tre forsøksprosjekter starter i juni for å redusere trafikkorker og forurensing fra parkeringer, redusere ulykker blant fotgjengere og minimere folkemengden på kollektivtransport.

– Sonys IMX500 er den første bildesensoren med innebygd AI-prosesseringsfunksjonalitet og chip-behandling som tar hensyn til personvern, og lar den rulles ut ved å bruke eksisterende infrastruktur.

Sony Europe melder at deres IMX500 bildesensorer med AI-prosessor-funksjonalitet er i sentrum for tre smart-by-tester som skal testes av Envision i Roma. Disse et tenkt å redusere byens transport-relaterte forurensning og ulykker ved fotgjengeroverganger.

Testenes hovedhensikt er å evaluere og levere et smart parkeringssystem gjennom å bruke IMX500 for å redusere forurensning og trafikk-kaos fra de som kjører rundt og leter etter en parkeringsplass. For dette skal testen evaluere effektiviteten i et slikt system ved å varsle førerne via en smartmobil-app som skal dirigere dem til en ledig parkeringsplass nærmest mulig til førerens destinasjon.

I tillegg til dette skal testen også studere et smart-by-system som skal optimalisere kapasiteten og øke bruken av kollektivtransport ved å implementere smarte buss-stopp, telle de som går på-og-av bussene – for å identifisere overlast for å sikre bedre fordeling av busser og kostnadsoptimering.

Og til slutt, et varsel-system ved fotgjengeroverganger som blir progressivt aktivert for å advare førere om når fotgjengere skal krysse gaten ved å bruke smart-belysning på veien for å gjøre dem mer synlige, med målsetningen om å redusere byens ulykker ved fotgjengeroverganger.

Testene beregnes å starte i juni.

IMX500 er den første bildesensoren som integrerer AI-prosessering-funksjonalitet. Konfigurasjonen som brukes under testen muliggjør sanntids-eksport av metadata relatert til informasjon om ledige parkeringsplasser, nærvær av fotgjengere som er i ferd med å krysse gaten, antall personer som går av/på busser. Ingen bildes lagres, eller forlater sensoren, alt i henhold til personvernkrav.

Dette gjør det mulig for byen å redusere båndbredden, enkelt skalere gjennom bruk av eksisterende nettverk og å redusere el- og kommunikasjonskostnader. I tar systemet personvernhensyn.

Sony Europe har forpliktet seg til å støtte utvikling og implementeringen av smartby-prosjekter med hensikt å løse deres ulike behov gjennom en Sensing as a Service (Seaas) forretningsmodel.


Leverandører
Tilbake til toppen