SecurityWorldMarket

09.11.2021

Slik vil cyberkriminelle påvirke samfunnet i fremtiden

5. november la Trend Micro frem en ny rapport, samt en videodramatisering som tegner et bilde og en visjon om hvordan verden potensielt vil se ut fra 2030 og fremover. Rapporten og dramatiseringen ser nærmere på hvordan IT-sikkerhetsindustrien vil reagere og agere på de stadig mer sofistikerte og utspekulerte cyberkriminelle.

Frem mot 2030 vil stadig mer av hverdagen være tilkoblet internett. Internett vil i økende grad være en sentral del av livene våre, og teknologien vil påvirke oss både virtuelt, fysisk og psykisk. Og like sikkert som vi vil utvikle oss, vil de cyberkriminelle utvikle seg videre, slik at de kan finne nye måter å misbruke teknologisk innovasjon mot oss.

– Prosjekt 2030 er ikke en definitiv beskrivelse av hvordan det vil bli, men en gjennomtenkt visjon om hvordan det kan bli. Beskrivelsen er basert på dagens teknologi og trender. Det vi ønsker å bruke dette prosjektet til, er å gi alt fra regjeringer, selskaper og enkeltpersoner nødvendig innsikt, slik at vi kan forberede oss bedre mot cyberutfordringene som kommer. Og så håper vi at disse fremtids-scenarioene kan provosere frem til nødvendige debatter, både innen cybersikkerhetsindustrien som sådan, men ikke minst i samfunnet for øvrig, sier Karianne Myrvold, kommunikasjonssjef i Trend Micro.

Cybertrusler for innbyggere, selskaper og regjeringer

Rapporten og videodramatiseringen ser på verden i 2030 fra tre perspektiver; en fiktiv innbygger, et selskap og en regjering. Den gir en detaljert analyse av cybertrusler og hvordan disse kan påvirke ulike deler av samfunnet.

  • Kunstig intelligens-verktøy som demokratiserer cyberkriminalitet i en helt ny skala, og som gjør det mulig for enkeltpersoner uten dyp teknisk kunnskap å utføre cyberangrep.
  • Angrep som forårsaker kaos i forsyningskjeder og fysisk skade på mennesker gjennom cyber-implantatene de har i kroppene sine.
  • Sosial manipulasjon og feilinformasjon blir mer intuitiv og vanskeligere å ignorere når den dukker opp via Heads Up-Displays (også kalt HUD-er) som har blitt en del av normalen i 2030.
  • Massive IoT-miljøer som tiltrekker seg sabotasje- og utpressingsangrep mot produksjon, transport og logistikk, helsevesen, utdanning, handel og hjemmemiljøer.
  • Omfattende bruk av kunstig intelligens blant cyberkriminelle vil tvinge IT-sikkerhetsbransjen til å fokusere mer på identitets- og tilgangsadministrasjon.
  • Utbygging av 5G- og 6G-nettverk vil være en pådriver for stadig mer sofistikerte og presise angrep.
  • "Alt som en tjeneste", eller XaaS, vil gjøre skyleverandører til svært lukrative mål for cyberkriminelle.
  • Tekno-nasjonalisme er i ferd med å bli et sentralt geopolitisk verktøy for verdens mest innflytelsesrike stater. Avstanden mellom de som har og ikke har teknologisk makt blir større og større.

– Moderne teknologi utvikler seg eksponentielt og legger til rette for mange fremtidige muligheter, men også utfordringer. Fremtids-scenariene vi tar for oss i Project 2030 og deres cybertrusler, vil kreve endringer i drift og regulering av cybersikkerhet. Derfor må vi og cybersikkerhetsbransjen som sådan, utvikle både tekniske løsninger og opplæring, slik at vi er bedre rustet og forberedt på en fremtid hvor alt er koblet sammen og dermed utsatt for større risiko, påpeker Karianne Myrvold.

Project 2030 er etterfølgeren til Trend Micros kritikerroste rapport fra 2012, Project 2020. Rapporten er basert på forskning med åpen kildekode, rapporter om trusler fra leverandører, vitenskapelige sammendrag, patenter, en nettbasert undersøkelse og en undersøkelse blant IT-sikkerhetsledere.


Leverandører
Tilbake til toppen