SecurityWorldMarket

01.02.2024

Skkerhetsutfordringer å se opp for i 2024

Anders Øksne, leder for sikkerhet i GlobalConnect Norge

I 2023 opplevde vi flere cyberangrep enn noen gang før, og datasikkerhet ble naturlig nok et viktig tema hos norske virksomheter. Etter en bølge av angrep som rammet både bedrifter og privatpersoner, har mange tatt grep for å beskytte seg mot digitale sikkerhetstrusler. Anders Øksne, leder for sikkerhet i GlobalConnect Norge, kommenterer noen av sikkerhetstruslene under 2024. 

2024 forventes derfor å bli et år med økt bevissthet og rask teknologisk utvikling. Hva kan vi forvente i 2024 og hvilke nye digitale sikkerhetsutfordringer bør vi være forberedt på å møte?

Vi er bare mennesker
Teknologien blir stadig bedre til å beskytte oss, men den menneskelige faktoren vil fortsatt utgjøre en av de største sårbarhetene. Markedet for nettkriminalitet øker betydelig og vi ser en økning i antall tilfeller av sosial manipulasjon og målrettet phishing. For eksempel kan et styremedlem med omfattende tilgang til flere ulike selskaper være attraktive mål for cyberkriminelle, og utgjøre en betydelig risiko. Norske virksomheter bør teste sine ansatte i phishing og andre vanlige metoder, slik at de er best mulig rustet til å beskytte bedriftens data. Ville din organisasjon bestått testen?

Fra «best of breed» til “mesh”
IT-sjefen som i 2024 fortsatt kjøper individuelle sikkerhetstjenester, såkalt «best of breed», går imot trenden. CSMA (cybersecurity mesh architecture), det vil si et økosystem av integrerte tjenester som snakker med hverandre, er den nye tilnærmingen til cybersikkerhet. Det er ikke uten grunn; med CSMA får du en enhetlig og skalerbar sikkerhetsarkitektur kombinert med lynrask, automatisert respons på trusler.

Økt regulering og etterlevelse
Myndigheter og internasjonale organisasjoner styrker regelverket rundt datasikkerhet. I 2024 kommer blant annet NIS2-direktivet, som pålegger mange organisasjoner å styrke og profesjonalisere sine prosesser innen databeskyttelse. Selv om implementeringen ofte er drevet av IT-sjefen, involverer den flere deler av selskapet og det er administrerende direktør som har det endelige ansvaret. For virksomheter uten IT-kompetanse i ledergruppen kreves det en innsats for å sikre at man har oversikt over hvor man står, og hva som vil kreves av organisasjonen, for å unngå både risiko og bøter.

Muligheter og trusler med kunstig intelligens
Kunstig intelligens (KI) kommer med full tyngde også innen cybersikkerhet, og det gir både muligheter og risiko. KI innlemmes raskt i produkter og tjenester for å forbedre beskyttelsen og forutsi trusler. Samtidig åpner det også for nye muligheter for kriminelle, som bruker teknologien til sin fordel. For eksempel vil utnyttelsen av kunstig intelligens for å lage falske videoer og lydinnhold øke risikoen for vellykkede phishing-angrep. For alle som jobber med IT og datasikkerhet handler det om å raskt sette seg inn i det nye og forsøke å ligge i forkant av de datakriminelle.

Bærekraftige teknologiløsninger
På veien mot nullutslipp og et mer bærekraftig samfunn, har teknologi en nøkkelrolle i utvikling, optimalisering og overvåking på tvers av sektorer og bransjer. Dette kobles naturlig til datasikkerhet, hvor det stilles stadig høyere krav til nye løsninger og bærekraftig teknologi. Som beslutningstaker innen IT må du ha kontroll på hvilke løsninger du kjøper og hvilken påvirkning de har på miljø og samfunn. Hvis det ikke allerede er en del av forretningsmålene dine, vil det snart være det.Leverandører
Tilbake til toppen