SecurityWorldMarket

22.03.2024

Signicat overtar SmartWorks

Asger Hattel and Olafur Pall Einarsson

Signicat har annonsert oppkjøpet av SmartWorks, Islands største leverandør av elektronisk signering og digitale identitets- og svindelforebyggende løsninger. Med en tilstedeværelse over hele Europa og global dekning, sikter dette strategiske oppkjøpet å styrke Signicats nærvær og styrke tilstedeværelsen på Island.

Siden 2019 har Signicat utvidet sitt europeiske fotavtrykk gjennom seks strategiske oppkjøp. Oppkjøpene er gjort for å styrke teknologi, kundebase og markedsinnsikt, inkludert Encap Security, den ledende høy-sikkerhets app-baserte mobilautentiseringen; Electronic IDentification, og deres enestående identitetsverifiseringsteknologi basert på en eIDAS-kompatibel videoløsning; og anti-svindel og identitetsteknologiselskapet Sphonic.

Gjennom sin løsningsportefølje og digitale identitetshub, er Signicat den best posisjonerte partneren for å muliggjøre islandske selskapers ekspansjon og drift i Island og internasjonalt i tråd med gjeldende lover og reguleringer. Som et eksempel, fasiliteter selskapet for tiden mer enn 35 nasjonale digitale identiteter på sin Digital Identity Platform, inkludert Audkenni, som forenkler elektroniske interaksjoner mellom bedrifter, offentlige administrasjoner og deres kunder.

Grunnlagt i Reykjavik i 2016 av Olafur Pall Einarsson, er SmartWorks i dag den største leverandøren av e-signaturer og anti-svindel løsninger på dette feltet på Island. Selskapet har vokst eksponentielt over årene og har store selskaper fra alle sektorer blant sine kunder, inkludert regjeringen. Blant kundene er Íslandsbanki, Brimborg og Reykjavik kommune.

"Vi er svært entusiastiske over dette oppkjøpet ettersom SmartWorks er markedslederen på Island når det kommer til svindel og digital identitet. Vi kan nå videre utnytte SmartWorks' ekspertise og ressurser for å selge vår portefølje av digitale identitetsløsninger over hele det islandske markedet," kommenterer Asger Hattel, CEO av Signicat. "Vår løsning Dokobit by Signicat er allerede anerkjent i Island og brukes av både private selskaper og offentlig administrasjon. Vi har nå en flott mulighet til å utvide Signicats merkevare på Island, men også å hjelpe islandske selskaper med å bekjempe svindel og vokse på tvers av grenser med mindre risiko og bedre kundekonvertering," legger han til.

Med dette oppkjøpet sikter Signicat mot å utvide sitt nærvær på Island ved å tilby sin omfattende portefølje av digitale identitetsløsninger. Tilsvarende forventer det å øke salget og tilby flere produkter, ikke bare av Dokobit by Signicat, men også andre Signicat-produkter.

"Elektroniske signaturer er allerede bredt adoptert og en forretningsstandard på Island. Men, tillitstjenester strekker seg langt utover signaturer. Eksempelvis kan vi også tilby sikker autentisering, identitetsfastsettelse, valideringer, tillitsorkestrering og mange andre relaterte tjenester. Denne sammenslåingen setter oss i posisjon til å forme fremtiden for digital identitet på Island og å samarbeide med alle nøkkelinteressenter for å definere hvordan markedet vil utvikle seg," sier Olafur Pall Einarsson, CEO og grunnlegger av SmartWorks. "Vi er veldig glade for å bli med i Signicat, og det vil betydelig styrke tjenestetilbudet for islandske selskaper. Signicat stoles på av ledende selskaper rundt om i verden og er støttet av Nordic Capital, et av de største private equity-fondene i Europa," legger han til.

Med global rekkevidde, betjener Signicat over 13 000 kunder i 44 land, inkludert globale virksomheter innen finanssektoren, betalinger og lommebøker, forsikring, mobilitet og statlige organisasjoner. Selskapet har nettopp blitt anerkjent blant Financial Times 1000 listen over Europas raskest voksende selskaper for året 2024 og for tredje gang siden 2021.

Begge selskapene har blitt enige om å behandle de finansielle detaljene i transaksjonen som konfidensielle og har derfor ikke offentliggjort vilkårene i transaksjonen.

Alle ansatte i SmartWorks har sluttet seg til Signicat-teamet, og Olafur Pall Einarsson har blitt utnevnt til Country Manager Island hos Signicat. Selskapet planlegger også å investere i teamet fremover.Leverandører
Tilbake til toppen