SecurityWorldMarket

27.12.2022

Sigbjørn sikret sandkassen

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik Foto: Trond A. Isaksen

– Jeg er veldig glad vi har sikret varig finansiering av Datatilsynets viktige arbeid for å legge til rette for personvernvennlig innovasjon og digitalisering både i offentlig og privat sektor, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

I statsbudsjettet for 2023 har Regjeringen vedtatt at Datatilsynets regulatoriske sandkasse blir et permanent tiltak for å hjelpe fram innovasjon med godt personvern.

– Jeg håper mange virksomheter vil nyte godt av Datatilsynets veiledning, og at det vil bli utviklet gode tjenester for borgerne, sier Gjelsvik.

Startskudd på formidlingsfase
I 2023 går sandkassa over i en ny fase. Ikke bare har Regjeringen gjort sandkassa permanent, etter å ha vært et prøveprosjekt i to år. Nå skal det også bli et annet gir på å få delt kunnskapen.

Sandkassa er et verktøy for å pløye upløyd mark og kartlegge regulatoriske gråsoner gjennom konkrete prosjekter. Men det viktigste prinsippet med sandkassa, vil alltid være å hjelpe mange ved å hjelpe én.

Et eksempel på det, er erfaringsrapporten om åpenhet, som sandkassa nettopp har publisert. Åpenhetsrapporten er den første fra sandkassa, utover sluttrapporter fra enkeltprosjektene.

De første to årene har handlet om å bygge opp en case-base, samtidig som vi har bygget opp intern kompetanse på feltet og metoden. Når vi ved årsskiftet avslutter vårt tiende prosjekt, har vi masse generert læring å spre. Det vil bli lagt mer vekt på å få denne kunnskapen ut til de som trenger den.

– Jeg tror dere vil merke at sandkassa nå går inn i en fase med økt fokus på formidling. Og jeg håper Datatilsynet vil oppleves som enda mer fremoverlent i forsøket på å hjelpe og veilede virksomheter og andre aktører som trenger vår ekspertise for å skjønne hvordan godt personvern skal oppnås og operasjonaliseres, sier direktør Line Coll i Datatilsynet.Leverandører
Tilbake til toppen