SecurityWorldMarket

26.02.2024

Securitas sertifiserer 10 000 ansatte for datasenter

Drevet av en forpliktelse til datasentersikkerhet, har Securitas som mål å sertifisere 10 000 ansatte som datasentersikkerhets- og sikkerhetseksperter

Med utgangspunkt i etableringen av Global Clients Data Center Group i 2023, tar Securitas nå et viktig neste skritt ved å styrke ferdighetene til Securitas’ sikkerhetsansvarlige ved å introdusere en sertifisering for å håndtere datasentres ulike sikkerhetsutfordringer med effektivitet og ekspertise.

Betydningen av big data og skytjenester har aldri vært mer utbredt. Datasentre fungerer som kritiske knutepunkter for lagring, prosessering og distribusjon av digital informasjon, og er en del av vår daglige digitale opplevelse. De er den usynlige ryggraden som muliggjør alt fra streaming av favorittfilmer og sportsbegivenheter til å administrere de økonomiske transaksjonene vi er avhengige av daglig, til å støtte kommunikasjonsverktøy som forbinder mennesker over hele verden. Det globale datasentermarkedet forventes å utvide seg betydelig, med en sammensatt årlig vekstrate (CAGR) på 10,9 % frem mot 2030.

Denne raske veksten kommer med utfordringer. Datasentre står overfor en myriade av sikkerhetstrusler, inkludert menneskelige feil, systemfeil, naturkatastrofer og cyberangrep. Disse risikoene fremhever det ubestridelige behovet for spesialiserte sikkerhetstiltak for å beskytte disse kritiske infrastrukturene. For å styrke vår forpliktelse til førsteklasses sikkerhetstjenester for datasentre, vil Securitas utdanne et stort antall sikkerhetsansvarlige til å bli sertifiserte datasentersikkerhetseksperter, og heve kvaliteten på sikkerhetstjenestene som tilbys til datasentre globalt.

Sertifiserte datasentersikkerhetseksperter

– Certified Data Center Security Professional-opplæringen er et eksempel på Securitas' dedikasjon til å tilby sikkerhetsløsninger skreddersydd for å møte utfordringene i markedene der vi opererer, sier Bert den Hartog, VP, Global Clients Data Centers.

– Med over 15 000 timer med total opplæring, etter fullført, vil mer enn 10 000 deltakere oppnå sertifiseringen, noe som viser deres beste ferdigheter i klassen i å ivareta disse høysikkerhetsfasilitetene.

Sentralt i denne opplæringen er sentrale fokusområder som streng fysisk adgangskontroll, beredskapsprosedyrer, overholdelse av etikk og profesjonell oppførsel.

Securitas’ sertifiserte datasentereksperter vil være dyktige til å takle et bredt spekter av sikkerhetsutfordringer, samtidig som de effektivt håndterer andre viktige ansvarsområder, minimerer behovet for overflødig personell og reduserer dermed risikoen for menneskelige feil.

Securitas’ sertifiserte datasentereksperter vil fungere som årvåkne øyne og ører, og øke klientsikkerheten ved å identifisere farer og forbedre arbeidspraksis. Gjennom samarbeid og kulturell forsterkning vil våre kunder kunne forbedre sine egne HMS-programmer, og sikre en tryggere og mer effektiv arbeidsplass.

Securitas kan datasentre

– Vi forstår den sentrale rollen datasentre spiller i dagens digitale landskap", sier Milton Plet, SVP, sjef for Securitas' datasentergruppe. "Det er grunnen til at Securitas investerer i våre fagfolk, for å sikre at de har den nødvendige ekspertisen og ferdighetene til å tilby best-in-class beskyttelse for våre kunder.På samme måte som sikkerhetsoffiserer som har i oppgave å beskytte brannutsatte anlegg må ha ekspertise innen brannsikkerhet, trenger våre datasenterspesialister omfattende kunnskap om alle særegenheter ved datasentre”.

Å levere løsninger til en sektor i eksponentiell vekst krever å holde seg i forkant av tjenestetilbud. Den nåværende utrullingen hever bransjestandarden, men det er bare begynnelsen. Securitas planlegger å introdusere tilleggsmoduler til sertifiseringen og lansere videreutdanning for våre offiserer. Denne forpliktelsen er nøkkelen til å sikre at våre kunder får det høyeste nivået av sikkerhet, og ivaretar det som er essensielt i den nye digitale æraen. Alt med til syvende og sist ett formål: å gjøre verdenen din til et tryggere sted.

Innovativ læring vekker faglig vekst

Opplæringen ble lansert 12. februar, og vil sømløst integreres i Securitas Global Clients Academy for alle Securitas’ offiserer i datasentre, tilgjengelig for alle ansatte for kontinuerlig utvikling. Dette initiativet lar teamet vårt ikke bare forbedre ferdigheter og fremme faglig vekst, men fungerer også som et grunnleggende kurs for nyansatte. Vellykket gjennomføring gir deltakerne tittelen Certified Data Center Security Professionals, som indikerer deres ekspertise i å beskytte datasentre med sikte på å øke klientverdien.

– Våre eksepsjonelle datasenterkunder vitner om vår posisjon i forkant av dette viktige sikkerhetsdomenet, sier Magnus Ahlqvist, president og administrerende direktør i Securitas.

– Datasentersikkerhet handler om å sikre forretningskontinuitet og skape tillit i et svært komplekst og delikat miljø. Å gi kundene våre trygghet, uansett hvor i verden de opererer, har aldri vært viktigere.Leverandører
Tilbake til toppen