SecurityWorldMarket

07.08.2023

Securitas rapporterer om sterk vekst

Magnus Ahlqvist, president og administrerende direktør i Securitas AB.

Til tross for den globale makroøkonomiske usikkerheten, leverte Securitas nok et sterkt kvartal da sikkerhetsgruppen rapporterte omsetning på drøyt 38 milliarder kroner for perioden april-juni 2023 – sammenlignet med 29 178 millioner for tilsvarende periode i 2022.

Driftsresultatet for perioden før avskrivninger ble 2 503 millioner (1 682).

For perioden april til juni 2023 rapporterer Securitas 11 prosent organisk salgsvekst og 6,6 prosent driftsmargin, sammenlignet med henholdsvis 6 prosent og 5,8 prosent for tilsvarende periode i 2022.

– Vår virksomhet innen teknologi og sikkerhetsløsninger vokste tosifret med 12 prosent valutajustert vekst, unntatt Stanley Security, som viser at vi er på rett vei, kommenterer Magnus Ahlqvist, president og CEO i Securitas AB.

Oppkjøpet av Stanley bidrar
Magnus Ahlqvist innrømmer at den organiske salgsveksten i konsernet i hovedsak var drevet av prisøkninger, men at det også var volumvekst innen teknologi og sikkerhetsløsninger samt flyplassdrift.

Den forbedrede driftsmarginen kom hovedsakelig fra virksomheten i Nord-Amerika og Europa med bidrag fra oppkjøpet av Stanley Security og henførbare kostnadsbesparelser, sammen med sterk vekst og marginutvikling innen teknologi og sikkerhetsløsninger.

– Vår integrasjon og verdiskapingsprosessene med Stanley Security går etter planen. Vi har realisert betydelige kostnadsbesparelser i teknologibransjen,

hovedsakelig i Nord-Amerika og vi forventer ytterligere effekter i de kommende kvartalene, sier Magnus Ahlqvist.

Sterke seks måneder
For halvåret, januar til juni 2023, rapporterer Securitas en omsetning på 77 660 millioner SEK (59 133) og en organisk salgsvekst på 11 prosent (5)

Driftsresultat før avskrivninger utgjør SEK 4 800 millioner (3 212) med en driftsmargin på 6,2 prosent (5,4). Driftskontantstrømmen var 29 prosent (25).

Konsernets operasjonelle kontantstrøm i andre kvartal utgjorde 46 prosent (53) av driftsresultatet.

– Første halvår er normalt svakere sett i et sesongperspektiv, og vi har fortsatt et sterkt fokus på kontantstrøm innenfor hele virksomheten for å sikre et godt resultat for hele året, kommenterer Magnus Ahlqvist.

Global nummer to
Magnus Ahlqvist ser det som primært i Securitas' strategi å være ledende innen teknologi og sikkerhetsløsninger samt digital kompetanse.

– Med Stanley Security er vi nå nummer to på det globale sikkerhetsmarkedet for teknologi og det kombinerte tilbudet er virkelig unikt.

Viktig transformasjonsprogram
Han ser på transformasjonsprogrammene som Securitas har implementert i Nord-Amerika og som nå implementeres i Europa og Ibero America som ekstremt viktige.

– De endrer i betydelig grad våre digitale evner som selskap, digitalisering av våre kunder, ansatte, operasjonelle og økonomiske prosesser fra start til slutt.

Spesialisert organisasjon for sikkerhetsløsninger
Magnus Ahlqvist understreker også at en sentral del av transformasjonsprogrammet i Europa er å skape en spesialisert organisasjon for sikkerhetsløsninger.

– Dette er nå innført og gir vekst i salg og resultat. Som tidligere kommunisert har vi besluttet å utsette deler av programmet som er knyttet til systemintegrasjon i Stanley-integrasjonen for å maksimere kostnadseffektivitet og nytte. Vi forventer å avslutte disse aktivitetene i 2024.Leverandører
Tilbake til toppen