SecurityWorldMarket

03.05.2024

AddSecure kjøper Belgisk selskap innenfor Smart Mobility

Stefan Albertsson, administrerende direktør i AddSecure.

Avtalen styrker AddSecures posisjon og markedsandel i Belgia og er i tråd med AddSecures sterke vekststrategi.

I september 2023 kjøpte AddSecure opp Clifford Group og etablerte et nytt forretningsområde, Smart Mobility, med mål om å utvide forretningsområdet både gjennom organisk vekst og oppkjøp. Bare måneder etter at avtalen ble avsluttet, støtter de nye eierne allerede Clifford Group, en del av AddSecure, i deres langsiktige vekststrategi med oppkjøpet av Connecting Solutions BV.

Forretningsområdet Smart Mobility tilbyr telematikk- og programvareløsninger, spesialisert på mobilsikkerhet og tilkoblede mobilitetsløsninger. Den opererer under merkevarene Clifford og Faringwell for mobilsikkerhet og Traxgo for tilkoblet mobilitet.

Det nye oppkjøpet kompletterer AddSecures nåværende virksomhet innen tilkoblet mobilitet og vil bli integrert i Traxgo-merket. Connecting Solutions er basert i Belgia og tilbyr flåtestyringsløsninger med funksjoner for sporing, sporing av kjøretøydata og andre programvareapplikasjoner.

– Denne avtalen styrker ikke bare vår posisjon og utvider Traxgos markedsandel i Belgia og Nederland, men gir også en robust kundebase og åpner opp for nye salgskanaler gjennom distributører, sier Huibjan Braafhart, forretningsområdesjef for Smart Mobility i AddSecure.

– Vi er glade for å kunne støtte den fortsatte utviklingen av Smart Mobility. Dette oppkjøpet understreker vårt engasjement og er en viktig komponent i vår pågående vekststrategi, sier Stefan Albertsson, administrerende direktør i AddSecure.Leverandører
Tilbake til toppen