SecurityWorldMarket

05.01.2022

Saken mot Verisure er avsluttet

Lars Sørgard, konkurransedirektør.

Verisure har betalt gebyret på 766 millioner kroner for ulovlig samarbeid med konkurrenten Sector. Verisure har besluttet å ikke ta saken videre til rettsapparatet, noe som innebærer at saken nå er endelig avsluttet fra Konkurransetilsynets side.

Konkurranseklagenemnda ga 25. november 2021 Konkurransetilsynet medhold i at Verisure AS har brutt konkurranseloven gjennom å ha samarbeidet ulovlig med konkurrenten Sector Alarm AS. Nemnda mente samarbeidet utgjorde en formålsovertredelse, og opprettholdt gebyret på 766 millioner kroner.

Verisure er uenig i Konkurranseklagenemdas vedtak, men nå besluttet å ikke bringe saken videre inn for rettsapparatet og har betalt gebyret. Konkurransetilsynets vedtak er derfor rettskraftig.

Verisure og Sector Alarm samarbeidet om å dele markedet mellom seg i perioden 2011 til 2017. Samarbeidet gikk ut på å ikke selge boligalarmer til hverandres kunder gjennom dørsalg. Begge selskapene begrenset egne dørselgeres adgang til å selge boligalarmer til den andres kunder, og dette har skjedd over hele landet. Konkurranseklagenemnda fant det bevist med klar sannsynlighetsovervekt at det fant sted ulovlig markedsdeling og utveksling av konkurransesensitiv informasjon mellom Verisure og Sector Alarm i den aktuelle perioden.

– Nå når Konkurransetilsynets vedtak er rettskraftig sender det et viktig signal til markedsaktørene om at markedsdeling og informasjonsutveksling utgjør alvorlige brudd på konkurranseloven, noe gebyret i saken også reflekterer, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.


Leverandører
Tilbake til toppen