SecurityWorldMarket

25.10.2023

RFID-markedet anslås å nå nesten 450 milliarder innen 2032

Økende behov for RFID-systemer i produksjonsenheter for å forbedre produktiviteten, øke statlige initiativer og forskrifter for sikkerhet og sikkerhet samt økende behov for å forbedre lagerstyring for logistikk og forsyningskjede for å drive veksten av RFID-markedet. Den siste forskningen viser at dette markedet anslås å nå USD 40,9 milliarder innen 2032 fra USD 15,8 milliarder i 2023, og forventes å vokse med en CAGR på 11,1 % fra nå til 2032.

RFID-markedet har lovende vekstutsikter på grunn av dets økende bruk på tvers av ulike bransjer. Forskningen viser at med integreringen av RFID i tingenes internett (IoT) økosystem og dets økende bruk i sektorer som helsevesen og farmasøytiske produkter, detaljhandel, logistikk og produksjon, er markedet satt til å ekspandere.

Logistikk og forsyningskjede
I 2022 hadde logistikk- og forsyningssegmentet den største markedsandelen, og dette mønsteret forventes å vedvare i prognoseperioden. Overvekten av denne sektoren kan tilskrives den omfattende bruken av sporingssystemer av logistikkselskaper for å overvåke og overvåke lasten deres i transitt.

I tillegg implementerer organisasjoner i økende grad sensorbaserte RFID-merkesystemer for å overvåke miljøforhold rundt transporterte produkter. Eventuelle avvik i produktegenskaper eller eksterne faktorer utløser varsler til relevante interessenter, noe som muliggjør rettidig handling for å forhindre skade. RFID-brikker har vist seg uvurderlige for offentlige myndigheter for aktivaovervåking og sikring av lovlig flyt av produkter. Disse proaktive tiltakene mot tap av transittprodukter har betydelig styrket bruken av RFID-brikker i logistikk- og forsyningskjedeapplikasjoner. Denne sektoren omfatter bruk av RFID-merker i forskjellige applikasjoner, inkludert post- og budtjenester, aktivasporing, fraktsporing, lastovervåking, containersporing og andre forsyningskjedeoperasjoner.

RFID-løsninger kan gi bransjer mulighet til å optimalisere sine forsyningskjeder ved å forbedre lagerstyring, forsendelsessporing og ruteoptimalisering. Overgang til et elektronisk og papirløst miljø via RFID-teknologi lar leverandører og grossister oppnå lagernøyaktighet som overstiger 99,9 %, og eliminerer menneskelige feil. Bruken av RFID-løsninger muliggjør vedlikehold i sanntid av en omfattende database, inkludert informasjon om lagerbeholdninger og produkter under transport.

RFID-brikker er mest utbredt
Når det gjelder verdi, representerer merkelapper den største andelen i RFID-brikkemarkedet. Etiketter er de mest utbredte, kostnadseffektive og utbredte etikettene, som ofte er festet på eiendeler i ulike miljøer som IT-parker, industrimaterialer, industrielt utstyr, datasentereiendeler, sykehusutstyr, legemidler og en mengde andre produkter og gjenstander. . Produsenter leverer vanligvis etiketter i bulk som kjøp av snelle/bunter. Disse taggene er hovedsakelig designet for engangsapplikasjoner, noe som resulterer i utbredt bruk på tvers av ulike sluttbrukerindustrier. Noen selskaper tilbyr også holdbare, rivebestandige etiketter som er egnet for langsiktige og utfordrende miljøforhold. Den omfattende bruken av merkelapper i praktisk talt alle bransjer bidrar betydelig til markedsvekst.

Asia-Stillehavsområdet er klar for vekst
I løpet av prognoseperioden er Asia-Stillehavsregionen klar til å oppleve den mest betydelige veksten i RFID-brikkemarkedet. I 2022 hadde Kina den største andelen av RFID-brikkemarkedet i Asia-Stillehavet. Imidlertid forventes Japan å vise den høyeste CAGR i overskuelig fremtid. Spesielt har helse- og detaljhandelssektorene i Japan vært tidlige i bruk av RFID-løsninger. Dessuten viser sports- og underholdningsindustrien i regionen en økende interesse for RFID-teknologi. Tilstedeværelsen av fremtredende baseball-ligaer i Japan og Sør-Korea, kombinert med ulike sportsorganisasjoner og foreninger i Australia og New Zealand, forventes å drive RFID-teknologiadopsjon i sportssektoren.

Nøkkelspillere
Noen av de bemerkelsesverdige nøkkelaktørene i denne sektoren og anerkjent i rapporten inkluderer Zebra Technologies, Alien Technology, Caen RFID, Impini, Avery Dennison, Honeywell, NXP Semiconductors, GAP Group, HID Global, Invengo Information Technology, Infotek Software & Systems, Bartronics India, Bartech Data Systems, Orbcomm, Globeranger, Mojix, Securitag Assembly Group, Linxens, Checkpoint Systems, Identiv, Confidex, Datalog, Nedap og Jadak.Leverandører
Tilbake til toppen