SecurityWorldMarket

22.11.2023

Rekordstor oppslutning om Samfunnssikkerhetskonferansen

Foto: Ania Andersen, DSB

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl åpnet Samfunnssikkerhetskonferansen 2023 på mandag. Konferansen samlet over 600 deltakere fra hele beredskaps-Norge.

Hovedtemaet for konferansen var "Flere samtidige kriser – en varig utfordring?".

– Sikkerhet og beredskap handler om i hvor stor grad vi har kontroll på det vi ikke vet. Den dagen vi tror vi har full kontroll er vi kanskje ikke årvåkne nok, sa Mehl fra scenen i Oslo, mandag 20. november.

Nasjonale rammer for samfunnssikkerhet og beredskap, internasjonale sikkerhetsutfordringer og nordisk samarbeid, menneskelige følger av krig og krise, kunstig intelligens og desinformasjon, forsyningssikkerhet og finansiell stabilitet var noen av temaene som ble belyst over to dager på The Hub i Oslo (20. og 21. november).

Deltakerne kom fra de mange ulike grenene av den norske beredskapen, både sivilt og militært.

– Forebygging er det viktigste vi kan gjøre for et trygt samfunn. Men med samtidige og komplekse kriser, ofte av langvarig karakter, så må vi også styrke vår felles evne til å håndtere det uventede og uunngåelige. Derfor gleder det meg at det er rekordstor oppslutning om årets konferanse, sa Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB.Leverandører
Tilbake til toppen