SecurityWorldMarket

28.01.2019

Rekordår for Sivilforsvaret

Foto: Aril Ødegaard

Sivilforsvaret la ned hele 93 721 innsatstimer i 2018. Det er klar ny rekord. Totalt kostet innsatsene til Sivilforsvaret cirka 26 millioner kroner. Store deler av disse midlene ble tilført via en ekstraordinær bevilgning høsten 2018, grunnet stort omfang av skogbranner.

Våren og sommeren 2018 ble den mest krevende skogbrannsesongen noen sinne og Sivilforsvaret bistod ved 120 skogbranner. Sivilforsvaret hadde personell i skogbranninnsats hver eneste dag i juli og Troms er det eneste fylke hvor det ikke var skogbranninnsats med Sivilforsvarets mannskaper.

Tidenes skogbrannsommer

– Mannskapene som slukket skogbrannene hadde lange og slitsomme dager i svært krevende terreng og i varmt vær. Jeg er stolt av den innsatsen som tjenestepliktige kvinner og menn og fast ansatte i Sivilforsvaret utførte. Sivilforsvarets volum og utholdenhet bidro sterkt til slokkingen av svært mange skogbranner, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

På grunn av ferietid var det også behov for å flytte mannskaper og materiell på tvers av fylkesgrenser for å bistå i mange av skogbrannene. Den største innsatsen i 2018 var skogbrannen i Bykle i Aust-Agder med 12 194 innsatstimer.

6 841 mannskaper i Sivilforsvaret la ned 93 721 innsatstimer i 2018. Til sammenligning er gjennomsnittet siden 2010 på 3 803 personer i innsats og 42 365 innsatstimer i året.

– Tilbakemeldingene vi får, er at de tjenestepliktige mannskapene våre er pålitelige og gjør en solid jobb. Noe av fortrinnene til Sivilforsvaret er at vi kommer med trente og organiserte mannskaper, som er vant med å forholde seg til ulike typer av hendelser og krisesituasjoner, sier Daae.

Breddekompetanse

Bredden i innsatser var stor i 2018. Sivilforsvaret var i innsats ved blant annet skogbranner, leteaksjoner, flom, bortfall av strøm og telekommunikasjon, fregattulykken, flyulykker, togulykke, bombefunn, og alvorlig kriminalitet. Leveranser innenfor vakthold, sikring, samband og kommunikasjon, telt, lys og varme er blant oppdragene som har økt de senere årene.

– Sivilforsvaret ble brukt i mange ulike sammenhenger i fjor. Det viser breddekompetansen i etaten og hvilket samfunnsbehov Sivilforsvaret dekker når små og store kriser oppstår. Totalt kostet innsatsene til Sivilforsvaret i 2018 cirka 26 millioner kroner, mens gjennomsnittet siden 2010 er på 11,5 millioner kroner i året, sier Daae.

Nye operative avdelinger

Nasjonale mobile forsterkningsenheter Sivilforsvaret har i perioden 2015-2018 etablert seks nasjonale mobile forsterkningsenheter, som kan sendes rundt i hele landet ved store og komplekse hendelser. Det er Justis- og beredskapsdepartementet som har bevilget penger til etableringen.

– De nye operative avdelingene består av håndplukkede mannskaper og utgjør et viktig bidrag ved blant annet store branner, flommer, ekstremvær og naturkatastrofer, sier Daae.

 

- Kilde: DSB


Leverandører
Tilbake til toppen