SecurityWorldMarket

02.04.2024

Rapport viser at mobil-ID, MFA og bærekraft er topptrender

Den nylig publiserte 2024-undersøkelsen fra HID samler informasjon fra personell over hele verden som dekker over 11 bransjer. Illustrasjon: HID.

HIDs siste '2024 State of the Security Industry Report' samler svar fra 2600 partnere, sluttbrukere og sikkerhets- og IT-personell over hele verden, på tvers av en rekke stillingstitler og organisasjonsstørrelser som representerer over 11 bransjer. Rapporten fordyper seg i de underliggende bekymringene som driver kommende innovasjoner og teknologiene som underbygger dem, og hjelper sikkerhetsledere til å være proaktive i å tilpasse seg nye utfordringer.

Gjennomført høsten 2023, viser årets undersøkelse seks temaer, som følger:

1. Mobil identitet forventes å være allestedsnærværende de neste fem årene
Gitt den utbredte bruken av mobile enheter, fortsetter momentum å bygge rundt bruken av dem til støtte for identitet. I løpet av de neste fem årene oppgir undersøkte sluttbrukere at nesten 80 % av organisasjonene vil distribuere mobil-IDer. Bransjepartnere er enda mer optimistiske i sine syn, og sier at 94 % av kundene deres vil ha utplassert mobil-ID-er.

2. Multi-Factor Authentication er utbredt, til tross for langsom, men økende implementering av Zero Trust
Mer enn 83 % av de spurte sluttbrukerne sa at organisasjonen deres for tiden bruker Multi-Factor Authentication (MFA), hovedsakelig på grunn av sårbarhetene til passord. For mange representerer dette det første steget på den lengre reisen mot Zero Trust, en tilnærming til sikkerhet som krever at organisasjoner opprettholder strenge adgangskontroller og aldri stoler på, alltid verifiserer noen – intern eller ekstern – som standard. Zero Trust er implementert i 16 % av organisasjonene med over 100 000 ansatte og 14 % i de med opptil 10 000 ansatte, ifølge undersøkelsen.

Siden MFA er utbredt, er den endelige slutten på passord nært forestående. Opprettelsen av nye standarder som FIDO (Fast Identity Online), som bruker "standard offentlige nøkkelkrypteringsteknikker for å gi phishing-resistent autentisering," vil bane veien for nye og sikrere autentiseringsalternativer som vil være en del av en mer robust Zero Trust på arkitektur.

3. Bærekraft blir en voksende driver i forretningsbeslutninger
Blant HIDs undersøkelsesrespondenter fortsetter bærekraftighet å rangere høyt som en forretningsprioritet, med både sluttbrukere og partnere som vurderer viktigheten til en "4" på en skala fra 1 til 5. I tillegg angir 74 % av sluttbrukerne at viktigheten av bærekraft har vokst det siste året, og 80 % av partnerne rapporterte at trenden øker i betydning blant kundene deres.

Som sådan vil det sannsynligvis være en fortsatt vekt på løsninger som minimerer energibruken, reduserer avfall og optimaliserer ressursbruken. Et skifte til skybaserte løsninger og økt bruk av mobile enheter er to klare strategier for å nå disse bærekraftsmålene.

4. Biometri fortsetter sitt imponerende momentum
I årets undersøkelse sa 39 % av installatørene og integratørene at kundene deres bruker fingeravtrykk eller håndflateavtrykk, og 30 % sa at de bruker ansiktsgjenkjenning. Momentumet fortsetter å bygge seg ettersom 8 % planlegger å teste eller implementere en eller annen form for biometri i løpet av det neste året og 12 % planlegger å gjøre det i løpet av de neste tre til fem årene.

5. Identitetsadministrasjon peker mot skyen
Nesten halvparten av sluttbrukerne går over til skybasert identitetsadministrasjon, med 24 % som allerede bruker det og ytterligere 24 % i ferd med å implementere slike systemer. Bransjepartnere sier at kundene deres står overfor flere hindringer her, inkludert eksisterende avhengighet av eldre/lokalt utstyr (28 %), mangel på budsjett (24 %) og skybaserte identiteter som rett og slett ikke er en forretningsprioritet (21 %).

6. Fremveksten av kunstig intelligens for analytiske brukstilfeller
Samtaler om AI har kommet til å dominere forretningslandskapet, og mange sikkerhetseksperter ser på AIs analytiske evner som den lavthengende frukten for å forbedre identitetshåndteringen. I stedet for å se til AI for å informere hele sikkerhetssystemet, er det mulig å utnytte dataanalyse som en måte å operasjonalisere AI til støtte for umiddelbare resultater. I dette scenariet rapporterte 35 % av sluttbrukerne at de vil teste eller implementere noen AI-evne i løpet av de neste tre til fem årene, med 15 % som allerede bruker AI-aktivert biometri.Leverandører
Tilbake til toppen