SecurityWorldMarket

08.04.2024

Rapport fra NSM-utvalget

På oppdrag fra regjeringen har et utvalg ledet av Svein Gjedrem gått gjennom leie- og låneavtaler for NSMs nye lokaler på Fornebu.

– Utvalgets rapport understreker at dette er en alvorlig sak, sier NSMs direktør Lars Christian Aamodt.

– Vi skal gjenopprette orden i NSM, og vi skal ivareta NSMs viktige samfunnsoppdrag.

Aamodt har fått oppgaven med å følge opp utvalgets rapport fra Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet.

– NSM har sammen med våre tillitsvalgte allerede satt i gang en rekke tiltak for å gjenopprette forsvarlig forvaltning som grunnmur for vårt samfunnsoppdrag, understreker Aamodt.

– Vi skal nå sette oss inn i utvalgets anbefalinger og tiltak, og jeg skal gjøre mitt for å iverksette dem, og vurdere om eventuelt ytterligere tiltak er nødvendig.Leverandører
Tilbake til toppen