SecurityWorldMarket

13.11.2023

Prosero Security Group kjøper leverandør av høysikkerhet i Tyskland

Fra venstre: Michael Mainz, Dirk Rutenhofer, Peter Feledy, Dennis Ochmann

Prosero kjøper Weckbacher Sicherheitssysteme GmbH i Dortmund og blir dermed det andre tyske selskapet – etter kjøpet av Bofferding GmbH i Hamburg – som slutter seg til det svenske sikkerhetskonsernet.

Weckbacher Sicherheitssysteme GmbH i Tyskland har en lang historie innen sikkerhetsteknologi. Selskapet ble grunnlagt i 1946 av Josef Weckbacher og omorganisert i 1992 av Michael Mainz og Dirk Rutenhofer. De to gründerne utvidet produktspekteret betydelig i retning av integrerte sikkerhetsløsninger og gjorde Weckbacher til et nasjonalt anerkjent navn i bransjen.

Kritisk infrastruktur
Weckbacher fokuserer først og fremst på kunder som trenger avanserte og komplekse sikkerhetsløsninger for å beskytte sine bygninger og eiendommer. Med en omfattende tjenesteportefølje som dekker elektromekaniske, mekaniske og digitale låseløsninger og adgangskontroll samt CCTV, innbruddsalarmsystemer, safer og dørautomatisering, sikrer Weckbacher primært kommersielle og offentlige kunder innen industri, universiteter, sykehus, kommunal virksomhet og annen kritisk infrastruktur i hele Tyskland og utover.

100 ansatte
Det Dortmund-baserte selskapet med virksomhet på syv lokasjoner i Tyskland og ett i Nederland, sysselsetter omtrent 100 høyt kvalifiserte ansatte. Dette steget sikrer videre samarbeidsmuligheter innen Prosero samt kontinuitet i selskapet.

Tar sikte på en markedsledende rolle i Europa
For Prosero betyr oppkjøpet en betydelig utvidelse av tilstedeværelsen i Tyskland, som allerede ble etablert i 2022. Det markerer en viktig milepæl i det svenske sikkerhetskonsernets jakt på markedsleder innen teknisk sikkerhetsteknologi i Europa, skriver selskapet i sin pressemelding, som også inkluderer en uttalelse fra Dirk Rutenhofer som vil forbli som en av to administrerende direktører.

— Vi ser mange fordeler. Som en del av et konsern som har suksess i hele Europa, vil vi for eksempel kunne være en enda mer attraktiv partner for våre kunder og en bedre arbeidsgiver for våre ansatte.

Generasjonsskifte
Dirk Rutenhofer understreker også at det samtidig som det tyske selskapet er knyttet til Prosero, er gjennomført et gjennomtenkt internt generasjonsskifte.

– Vi reorganiserer selskapets toppledelse og vil fortsette på vår vei mot vekst og internasjonalisering de kommende årene som en del av Prosero-familien, forklarer Dirk Rutenhofer som blir værende som en av to administrerende direktører.

Omorganiseringen innebærer blant annet at Michael Mainz – etter mer enn 30 år som administrerende direktør – overlater medledelsen til Dennis Ochmann, som til nå har vært underwriter og salgssjef for Weckbacher. Mainz. I tillegg til kontinuitet i ledelsen, understreker den nye administrerende direktøren Dennis Ochmann viktigheten av kunnskapsdeling innad i Prosero Group.

– Ved å samarbeide med andre eksperter innen konsernet vil vi i fremtiden kunne tilby våre kunder et enda bredere spekter av sikkerhetsløsninger for deres behov. Det gleder jeg meg spesielt til.

Flere oppkjøp i regionen er ventet
Peter Feledy, landssjef i Tyskland og COO i Prosero Security Group, kommenterer oppkjøpet.

– Weckbacher vil føle seg veldig hjemme i Prosero-familien. Deres betydelige ekspertise innen sofistikerte sikkerhetsløsninger og mange års innovasjon er akkurat det vi var ute etter for å utvide vår suksessrike gruppe ytterligere.

Peter Feledy hinter også om fortsatt oppkjøp i regionen.

– Weckbachers betydelige markedstilstedeværelse utvider våre muligheter betydelig hos både kunder og leverandører. Vi ser frem til å tiltrekke oss mange flere flotte selskaper i DACH-regionen som ønsker å utvide virksomheten sin og dra nytte av de helt konkrete og håndgripelige fordelene ved å være en del av Prosero-familien, sier han.Leverandører
Tilbake til toppen