SecurityWorldMarket

08.04.2024

Pris til Totalberedskaps-kommisjonen

Foto: Anita Andersen, DSB

Fra venstre: Emilie Enger Mehl, justis- og beredskapsminister, Harald Sunde, leder av Totalberedskapskommisjonen og Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB. Foto: DSB

Samfunnssikkerhetsprisen 2023 går til Totalberedskapskommisjonen for å ha levert en rapport som gir et godt grunnlag for å ruste Norge i møtet med en usikker fremtid.

– Totalberedskapskommisjonen har levert en svært grundig gjennomgang av dagens status for samfunnssikkerhet og beredskap i Norge. De har også gitt anbefalinger for hvordan arbeidet med dette området bør innrettes for å gi mest effekt, sier juryleder og DSBs direktør, Elisabeth Aarsæther.

Kommisjonen, som ble ledet av tidligere forsvarssjef Harald Sunde, leverte sin rapport, «Nå er det alvor – Rustet for en usikker fremtid», 5. juni 2023 til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

– Ved å legge til rette for å lytte, diskutere og tenke høyt, har prisvinneren engasjert bredt. I en tid med sikkerhetspolitisk uro og store klimaendringer er det svært viktig å engasjere hele nasjonen i diskusjoner om forebygging, beredskap og krisehåndtering. Sammen med Forsvarskommisjonens rapport gir totalberedskapskommisjonens arbeid et solid fundament for diskusjoner og beslutninger, sier Aarsæther.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl overrakte prisen, på vegne av juryen, til Harald Sunde, leder av Totalberedskapskommisjonen.

– Jeg er veldig takknemlig for det grundige arbeidet Totalberedskapskommisjonen og leder Harald Sunde har utført. Deres arbeid vil være definerende for det norske samfunnet de neste tiårene, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.Leverandører
Tilbake til toppen