SecurityWorldMarket

24.11.2021

Pone Biometrics lanserer ny biometrisk autentiseringsenhet

Det norske selskapet Pone Biometrics AS lanserer i disse dager en ny biometrisk autentiseringsenhet som styrker bedrifters cybersikkerhet, samtidig som den forenkler den ansattes digitale hverdag.

Norges forskningsråd har bevilget 16 MNOK i et prosjekt ledet av Pone Biometrics i samarbeid med en rekke ledende forskningsinstitusjoner og internasjonale selskaper.

70-80% av cyberangrep gjøres via endepunktet – pålogging til systemer. Endepunktet er det svakeste leddet. Pone Biometrics endrer dette. Produktet produseres i Skandinavia.

Fra konsept til kommersielt produkt

Konseptet ble utviklet på Universitetet i Oslo, under professor Audun Jøsang, professor i Digital Sikkerhet. Det initielle utviklingsarbeidet ble gjennomført i samarbeid med franske forskere ved universitetet i Ensicaen og et fransk R&D selskap. Produktet fikk navnet Offpad (Offline Personal Authentification Device). Offpad benytter seg av en unik arkitektur. Kombinasjonen av et sikkert element, en biometrisk fingeravtrykkssensor og et display leverer enkel og sikker autentisering av bruker.

Utviklingsteamet som ble finansiert i 2 Eurostar prosjekt i EU produserte 10 fungerende prototyper, 12 vitenskapelige artikler og to patentsøknader.

Resultatene av forskningen ble i 2017 samlet i det nystartede selskapet Offpad og selskapet etablerte seg i Simula Research sine lokaler på Fornebu. Selskapet har i perioden frem til i dag utviklet og testet nye prototyper, i samarbeid med internasjonale selskaper, frem til det endelige produktet som nå foreligger.

I 2021 flyttet selskapet til Oslo sentrum og skiftet samtidig navn til Pone Biometrics AS. Produktnavnet er fortsatt Offpad.

Norges Forskningsråd (NFR) har tildelt 16 MNOK til Pone Biometrics i 2021 for å delfinansiere noe av selskapets forskning og utvikling. Selskapet jobber allerede nå med neste generasjons løsning for biometrisk autentisering. Pone Biometrics har knyttet til seg en rekke partnere innenfor dette prosjektet. Cybermiljøet på NTNU i Norge og Fraunhofer instituttet i Tyskland. KPMG, Combitech, Yellon, Teleplan Globe og Norautron er en del av prosjektet. Målene er å ytterligere øke sikkerheten gjennom å kunne detektere forsøk på biometri forfalskninger, forbedre kryptografialgoritmer til å motstå post kvantum datamaskiner og håndtere enda sikrere utrulling av ny firmware til desentraliserte enheter.

– Pone Biometrics er stolt over å samarbeide med noen av de fremste europeiske cybereksperter innen biometri, firmware og anvendt kryptografi. Vi skal møte fremtidens cyberutfordringer med teknologi levert gjennom vår personlige sikkerhetsenhet, Offpad, sier Jan-Erik Skaug, CEO i Pone Biometrics.

Skandinavisk sikkerhetsprodukt og -tjeneste av ypperste klasse

En Offpad ser ut som et smartkort. Det gir den beste kombinasjon av enkelhet og sikkerhet. Løsningen er basert på den opprinnelige arkitekturen med et sikkert element som styrker kryptografien. Kortet kan enkelt kobles opp mot alle typer utstyr (pc, telefon, nettbrett etc.) som støtter BLE (Lavenergi Bluetooth) eller NFC (Near Field Communication). Offpad støtter de viktigste autentiseringsmetodene slik som FIDO2, WebAuthn, SAML og OIDC. Det er lett å ta Offpad i bruk sømløst integrert med ditt eksisterende IT system, mobiler, nettbrett eller bærbare PCer. Det er sikkert og intuitivt.

Offpad’en er i daglig bruk koblet opp mot en skybasert løsning. Skyløsningen kan ved hjelp av historiske data og regelsett håndtere et eventuelt behov for ytterligere identifisering ved «unormale» påloggingsforsøk, samt se til at alle enheter har sist oppdaterte firmware. Pone Biometrics har etablert partnerskap med en nordisk elektronikkprodusent slik at vi kan garantere kvalitet, leveringstid og integritet av den leverte løsningen. Produksjonen skjer i et kontrollert miljø med støtte av Utimaco, verdens ledende selskap på hardware sikkerhetsmoduler.

– Vi kombinerer formfaktor og sterk autentisering som en tjeneste på en unik måte som gir oss mulighet til å skalere internasjonalt sammen med ledende internasjonale partnere i et sterkt voksende marked innen multifaktor autentisering, sier Strategi- og produktdirektør Jean-Noël Georges

Markedet for datasikkerhet

Økende digitalisering, kompleksitet og vekst innen IoT utstyr og sensorer, økt mobilitet og overgang til skybaserte tjenester har medført en akselererende sårbarhet mot dataangrep.

Kontinuerlig lykkes profesjonelle aktører med å angripe samfunnskritiske installasjoner, politiske miljøer, og større og mindre industriselskap. Dette medfører omdømmebelastning, økonomiske tap i milliardklassen og redusert produktivitet for de det gjelder.

70-80% av alle angrep kommer via endepunktet. Mer enn 90% av årsakene skyldes den menneskelige faktor. Passord og pinkode kommer på avveie. Ansatte gjør ubevisste feil og vil alltid kunne gjøre feil. Dette blir utnyttet av innsidere, enkeltpersoner og kriminelle aktører som enkelt får tilgang til IT-systemene og kan forberede maksimal skade eller personrettede angrep.

Autentiseringsmarkedet forventes å vokse med nesten 20% hvert år og innen 5 år øke fra dagens 11 MRD USD til 32 MRD USD.

Det nordiske markedet med ca. 20 millioner innbyggere er blant de mest digitaliserte markeder i verden og er et prioritert område for profesjonelle angripere i Europa. Gjennom en aktiv partnerstrategi skal en internasjonal satsing for Pone Biometrics starte i Norden med skalering til ytterligere europeiske territorier i løpet av 2022.

Finansiering

Selskapet har lyktes med å utvikle et internasjonalt nyskapende produkt innen cyberteknologi via EU finansierte prosjekt, støtte og lån fra norsk og europeisk virkemiddelapparat samt investeringer fra private- og industrielle investorer. Selskapet har en ambisjon om rask vekst. Til dette planlegges det tilførsel av ytterligere kapital.


Tags

Leverandører
Tilbake til toppen