SecurityWorldMarket

10.11.2023

Politiet flytter til skyen

Foto: Haakon Stensrud

Politiets fellestjenester (PFT), flytter nå store deler av sine programvaresystemer over til skyen for å sikre at de kan gi nøyaktig og detaljert informasjon om ressurser og materiell til alle landets politistyrker, når de trenger det.

Helge Clem, direktør for fellestjenester i Politiet, understreker viktigheten av prosjektet.

– Oppgraderingen til IFS Cloud markerer et strategisk skifte mot å styrke vår kapitalforvaltning og operasjonelle beredskap i hele politiet og i vår virksomhet. Dette systemet understreker også vårt engasjement for å opprettholde offentlig sikkerhet og tillit, sier han.

De eksisterende systemene vil nå bli erstattet med et enhetlig nasjonalt materiell- og logistikksystem som gir innsikt i tilstand, inventar og plassering av utstyr og materiell, fordelt på distrikter, samt all logistikkhåndtering av materiell. Når løsningen er ferdig implementert, vil den bli distribuert til rundt 25.000 brukere over hele landet.

Glenn Arnesen, VP Global Install Base hos IFS, sier:

– IFS Cloud er spesielt godt egnet for organisasjoner som politiet, da det har fleksibilitet til å støtte flere funksjoner. Oppgraderingen til IFS Cloud vil støtte PFT på reisen mot ressursoptimalisering, bidra til å levere på sin kontinuerlige forpliktelse til fremragende service og tilby en fleksibel og brukervennlig løsning som imøtekommer deres ulike behov, sier Glenn Arnesen, VP Global Install Base hos IFS.

PFT vil benytte fem av modulene i IFS Cloud: Supply Chain, B2B Commerce, Procurement, Maintenance og Finance, samtidig som de vil dra nytte av IFS Success Services - en pakke med tjenester designet for å hjelpe brukerne med å få mest mulig ut av programmene.Leverandører
Tilbake til toppen