SecurityWorldMarket

11.09.2023

Over 1000 ulovlige droneflyvninger ved norske flyplasser

Avinor har i år registrert rekordmange ulovlige droneflyvninger i luftrommet rundt norske flyplasser. Sammen med politiet ber Avinor dronebrukerne sette seg bedre inn i sikkerhetsreglene.

Hittil i år har Avinor registrert over 1000 ulovlige droneflyvninger rundt norske lufthavner. Bruken av droner til samfunnsnyttige formål er sterkt økende, men dessverre er det svært mange dronebrukere som ikke setter seg godt nok inn i regelverket.

– Avinor har montert deteksjonsutstyr som kan oppdage droner i luftrommet, og det har gitt oss et svært godt oversiktsbilde over dronetrafikken rundt lufthavnene våre. Det har bevist det vi lenge har fryktet, nemlig at det er et bekymringsverdig høyt antall som ikke har bedt om tillatelse for flygningene – altså flyr droner ulovlig. Dette er ikke nødvendigvis personer med kriminelle hensikter, men de utgjør allikevel en fare for sikkerheten i luftrommet, sier Axel Knutsen, leder for Avinor sitt droneprogram.

Avinor ønsker av sikkerhetsmessige årsaker ikke å gå inn på hvor vi har plassert dronedeteksjonsutstyret vårt, eller hvordan dette utstyret fungerer. Selskapet har imidlertid prioritert deteksjonsutstyr de siste årene, parallelt med at antallet personer som eier én eller flere droner i Norge er på om lag en halv million.

Uforsvarlig dronebruk kan gi straff som svir

Når Avinor oppdager ulovlige droneflyvninger, rapporteres disse til politiet.

Ifølge politiet er normal straff bøter fra 12.000 kroner og oppover. Ved alvorlige hendelser kan det være aktuelt å ta ut tiltale. Strafferammen er da opp til to års fengsel.

Ved alvorlige faresituasjoner vil saken bli vurdert opp mot straffeloven § 140: Forstyrrelse av den sikre drift av luftfartøy og skip, som har en strafferamme opp til 6 års fengsel. Ofte vil politiet søke å beslaglegge dronene.

Tenk før du flyr

– Vi tror de færreste ønsker å utgjøre en sikkerhetsrisiko for flytrafikken. Allikevel kan en ulykke få store konsekvenser dersom en drone kolliderer med et fly som flyr i flere hundre kilometer i timen. Vi oppfordrer derfor alle dronebrukere til å sette seg inn i reglene før man flyr en drone i lufta – eller enklere sagt: «Tenk før du flyr». Reglene ligger tilgjengelig på Luftfartstilsynet sine nettsider. I tillegg anbefaler vi alle å ta i bruk Avinor sin egen Ninox Drone-app. Den gir en oversikt over luftrommet og man kan søke om å få fly innenfor den såkalte 5-kilometersonen ved en rekke lufthavner, sier Knutsen i Avinor.

Piloter opplever droner på nært hold i lufta

For piloter er sikkerhet høyeste prioritet. Flere har opplevd droner på nært hold på vei inn mot flyplasser.

Flygesjef i Widerøe, Helge Anonsen er bekymret for utviklingen. Vi har de siste årene sett en betydelig økning i antall nærpasseringer mellom våre fly og droner. En kollisjon kan potensielt skape skader på flyet og er en fare for flysikkerheten, sier Anonsen. - Det viktigste tiltaket for å unngå alvorlige hendelser, er at droneflygerne setter seg inn i regelverket og sørger for å holde seg unna sikkerhetssonene rundt flyplassene.

Faktaboks – Viktige huskeregler for dronebrukere

  • Avinor har en egen gratis app – Ninox Drone - hvor man kan søke om tillatelse til å fly droner, samt få tilgang til kart og annen informasjon dersom du skal ut å fly.
  • Husk å hold deg oppdatert på Luftfartstilsynet og Avinor sine retningslinjer for trygg droneflyvning.
  • Fem hovedregler for droneflyvninger ved lufthavner:
  1. Registrer deg og ta eksamen på flydrone.no
  2. Hold dronen innenfor synsrekkevidde.
  3. Hold minst 5 km avstand til lufthavner og fly aldri i nærheten av ulykkessteder.
  4. Fly alltid under 120 meter fra bakken og overhold gjeldene sikkerhetsavstander.
  5. Ta hensyn til andres privatliv og følg reglene for bruk av foto og video av andre personer, se datatilsynet.no.


Leverandører
Tilbake til toppen