SecurityWorldMarket

03.12.2018

Oppdragskritisk kommunikasjon med Finland

22. november 2018 lanserte DSB og finske Erillisverkot tjenesten som gir norske og finske nød- og beredskapsaktører muligheten til å kommunisere over grensen og ved innsatser i nabolandet. Det betyr at norske innsatsressurser kan kommunisere med finske ressurser, og at de kan fortsette å bruke sin nødnettradio også når de befinner seg i Finland. På samme måte kan finske ressurser benytte Nødnett i Norge. Tjenesten er tilgjengelig i hele Norge og hele Finland.

I snart to år har DSB og Erillisverkot og representanter for finske og norske nødetater, tollvesen og HRS planlagt for oppdragskritisk kommunikasjon på tvers av landene. Det har vært utvikling og testing mellom nødnettene, av radioterminaler og av felles talegrupper og prosedyrer mellom samarbeidende organisasjoner. Det er etablert felles finsk-norsk talegrupper, kalt FINO-talegrupper, som er tilgjengelig for brukere i begge land.

For noen dager siden ble det markert at kommunikasjonstjenesten mellom Nødnett og finske Virve settes i permanent drift, og at det er trygt for aktørene å starte egen innføring og bruk. Tjenesten demonstreres ved gruppeoppkall fra Helsinki til deltakere fra politi, AMK, HRS og 110 i Nord-Norge, og tilsvarende i Nord-Finland. Lederne for Nødnett og Virve er samlet i Helsinki for å undertegne avtalen som regulerer ansvar og samarbeid om denne felles kommunikasjonstjenesten.

Denne tjenesten med Finland supplerer samarbeidet DSB allerede har med Sverige. Nødnettbrukere kan, med disse tjenestene, ta med seg sin radioterminal i innsatser i begge våre nærmeste naboland og kommunisere med sine samarbeidspartnere. Samtidig ligger det til rette for at svenske og finske brukere kan benytte Nødnett når de har oppdrag hvor som helst i Norge.


Leverandører
Tilbake til toppen