SecurityWorldMarket

30.07.2020

Nytt radiosystem til Forsvaret

Fra venstre: Eiliv Ofigsbø, direktør for Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter og Pål Bratlie, Executive Vice President for Kongsberg Defence & Aerospace AS.

Forsvarsmateriell signerte tidlig i juli kontrakt med Kongsberg Defence & Aerospace (KONGSBERG) for nytt radiosystem til Forsvaret. Kontrakten har en verdi på 130 millioner kroner.

Det nye radiosystemet Flexible High Capacity Link (FHCL) skal leveres av KONGSBERG og vil øke kapasiteten i Forsvarets taktiske kommunikasjonsinfrastruktur (TKI). Hovedbruker er Sambandsbataljonen i Brigade Nord som vil bruke FHCL til å etablere den taktiske kommunikasjonsinfrastrukturen de trenger for å løse sine operasjoner i felt.

Radiokapasiteten er utviklet av KONGSBERG og er krumtappen i et system som også inkluderer antenner, kabler, bærbare elementer og annet tilhørende utstyr som Forsvaret trenger for bruk under krevende forhold. FHCL vil primært benyttes som en høykapasitetslink for å bygge nettverket i Hærens taktiske kommunikasjonsinfrastruktur.

- Forsvarsmateriell er veldig fornøyd med anskaffe ny taktisk radiokommunikasjoninfrastruktur til Forsvaret. Selv om covid-19 traff oss midt under forhandlingene lyktes vi å lande denne viktige kontrakten gjennom smidig og godt samarbeid, sier Eiliv Ofigsbø, direktør for Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter.

- KONGSBERG er stolt over å ha blitt valgt av Forsvarsmateriell for leveransen av denne nye radioplattformen til Forsvaret. Gjennom et utmerket samarbeid med Hæren og Forsvarsmateriell har vi utviklet FHCL-prototypen, sier Pål Bratlie, Executive Vice President for Kongsberg Defence & Aerospace AS.

Leveransene er knyttet opp mot virksomhetsprogrammet Mime. Mime har til formål å modernisere den taktiske informasjonsinfrastrukturen i Forsvaret gjennom både betydelige materiellinvesteringer og tilstøtende brukertiltak. Mime skal kontinuerlig levere IKT til bruk i felt til Forsvaret.

Radiosystemet skal gjennomgå en brukertest (user acceptance test) våren 2021. Den nye radiokapasiteten er planlagt å være i operativ bruk ved utgangen av 2021.


Leverandører
Tilbake til toppen