SecurityWorldMarket

22.02.2024

Nytt Prosero oppkjøp i Sverige

Fra venstre: Kristian Högberg, Anthony Fagerberg og Micael Pääjärvi.

Öbacka Tele & Larm AB har kjøpt opp EL & Larms Anläggningar i Norr AB, et svensk sikkerhetsselskap med base Sundsvall og fokus på den nordlige delen av Sverige. Oppkjøpet er en del av Proseros strategi om å styrke sin posisjon i nordre Sverige.

EL & Larm Anläggningar i Norr AB ble grunnlagt av Micael Pääjärvi i 2005. Selskapet tilbyr tjenester innen adgangskontroll, brannalarmer og innbruddsalarmer og har et meget godt omdømme i markedet. Kundebasen omfatter eiendomssektoren, selskaper, banker og forsikringsselskaper, noe som beviser deres brede kompetanse. Selskapet har i mange år jobbet sammen med virksomheter innenfor Prosero, og har vist sterk økonomisk utvikling med økende salg og en god blanding av prosjektbaserte forretnings- og serviceoppdrag.

EL & Larm Anläggningar i nord har fire heltidsansatte og hadde i 2003 en omsetning på 6,6 millioner kr. Selskapet, som har kontor i Sundsvall, skal integreres i Öbacka Tele & Larm AB. Öbacka Tele & Larm har vært en del av Prosero siden 2020 og har kontorer i Sundsvall, Kiruna og Ljusdal.

– Vi har jobbet geografisk nært hverandre i lang tid, men med ulike typer kunder. Nå som EL & Larm Anläggningar blir en del av Öbacka Tele & Larm, betyr det at vi øker vår felles personale og utvider både kundebasen og tjenestetilbudet. Deres gode omdømme og tekniske kompetanse, kombinert med langvarige kunderelasjoner, vil være verdifull og styrke posisjonen vår i regionen. Vi er glade for at Micael og teamet hans kommer til oss, sier Anthony Fagerberg er driftsleder i Öbacka Tele & Larm.

– Gjennom denne sammenslåingen tar vi et stort skritt fremover. Nå, som en del av en større gruppe, har vi muligheten til å fokusere enda mer på kundenes behov. Vi kan utnytte styrkene til begge virksomhetene og effektivt fordele ressurser, noe som vil forbedre tilbudet og øke konkurranseevnen vår. Som et mindre selskap finnes det utfordringer med å håndtere all administrasjon, og kostnadene ved å investere i moderne og effektive systemer er tunge å bære. Sammen er vi bedre rustet til å møte fremtiden, sier Micael Pääjärvi som fortsetter å jobbe med kundene til EL & Larm Anläggningar som før, men nå under navnet Öbacka Tele & Larm.Leverandører
Tilbake til toppen