SecurityWorldMarket

22.01.2024

Ny utdanning: Avhør av mistenkte barn og sårbare voksne

Kristina Kepinska Jakobsen er fagansvarlig for det nye studiet. Foto: Ulik Kepinski Rode

Politihøgskolen starter nå opp en ny utdanning som skal sikre en bedre ivaretakelse i avhør av mistenkte barn og særlig sårbare voksne. Et viktig og etterlengtet tiltak for å sikre kvalitet og rettssikkerhet inn mot grupper med særskilte behov.

Målsettingen er å høyne kompetansen i politiet, og et bidrag til å leve opp til internasjonale forpliktelser der det presiseres at disse gruppene har krav på særlig beskyttelse i form av spesialutdannete avhørere. Både mistenkte barn, og personer med utviklingshemming og utviklingsforstyrrelser, er lett påvirkelige. De kan ha vanskeligheter med å forstå sine rettigheter og rekkevidden av sin deltakelse under avhør.

Førsteamanuensis Kristian Kepinska Jakobsen ved Politihøgskolen er fagansvarlig for det nye studiet. Hun uttrykker både lettelse og glede over at denne utdanningen nå er på plass.

– Det har vært arbeidet med dette over noen år. Vi har lenge vært klar over at dette er grupper som må ivaretas på en særskilt måte, ikke minst gjennom økt kompetanse. Nå har Riksadvokaten kommet med sine retningslinjer, og vi har fått en nasjonal veileder som også har med hensynet til de gruppene vi her snakker om.Leverandører
Tilbake til toppen