SecurityWorldMarket

19.03.2021

Ny rapport om terrortrusselen i Vesten og Norge

PST skriver i en ny rapport at moderne terrorisme vokste frem samtidig med våre moderne medier; radio, tv, fotojournalistikk og nyheter som gikk verden rundt i superfart. I takt med nye medier og økende digitalisering av samfunnet, forandret også terrorismen seg.

– Vi ser at brukerstyrte digitale nettverk - ofte uten noen direkte kobling til konkrete terrororganisasjoner, spiller en viktig rolle i radikalisering og mobilisering til terror, heter det fra PST.

Gamerkultur, humor og musikk veves sammen med ekstremt tankegods og skaper digitale subkulturer med stor påvirkningskraft.

For noen oppheves skillet mellom det virtuelle og det virkelige i så stor grad at det å utføre en terrorhandling nærmest fremstår som en naturlig fortsettelse av å poste innlegg på et chatteforum.

– De siste årene har mange fryktet av vi snart skulle oppleve at terrorangrep ble livestreamet direkte på sosiale medier. Den 15. mars 2019 skjedde akkurat dette, og Brenton Tarrants angrep skapte en "bølge" av inspirerte angrep, også i Norge. Nye organisasjoner og nye terroraksjoner vil springe ut av ekstreme digitale nettverk. Dette skaper nye utfordringer for arbeidet med å identifisere og avdekke terror.

– Fremveksten av ekstreme subkulturer på nett tilsier at det tradisjonelle fokuset på terrororganisasjoner bør suppleres med en tilnærming som ser på ekstreme digitale nettverk som en delvis selvstendig størrelse. Ekstremistiske digitale nettverk vil sannsynligvis oppta en rolle i midten av en glidende skala mellom individuelle trusselaktører og terrororganisasjoner. Her vil de utvikle og endre seg over tid, tjene eller støtte den ene eller den andre terrororganisasjonen, og vil i seg selv kunne påvirke terrortrusselen, konkluderer PST.

Rapporten finnes på PST's hjemmeside.


Leverandører
Tilbake til toppen