SecurityWorldMarket

21.01.2022

Ny rapport konkluderer: Hull i bedrifters skysikkerhet

Den siste årlige rapporten fra it-sikkerhetsselskapet Palo Alto Networks viser at bedrifter har sikkerhetshull når det kommer til bruken av skyen. Den samme rapporten viser også at bedrifter styrker satsningen på sikkerhet med ansettelser av spesialister.

Pandemien har ført til økt bruk av skybaserte tjenester generelt. Noe som også betyr at bedrifter utsetter seg for ukjente farer. Det viser den siste rapporten «State of Cloud Native Security» fra Palo Alto Networks.

Rapporten er basert på svarene fra mer enn 3000 personer som jobber med IT. Den viser blant annet at knapt 70 prosent av de spurte nå hoster mer enn halvparten av arbeidsoppgavene i skyen. Hvilket er en kraftig stigning fra 31 prosent i 2020. Rapporten viser også at Platform-as-a-Service-løsninger (PaaS) har steget med 20 prosent.

Samtidig rapporterer 55 prosent om en dårlig sikkerhetsprofil i forbindelse med skydata, og at det derfor er behov for å styrke sikkerheten på fundamentale områder som innen multicloud-synlighet, bedre kontroll på rettigheter og adganger, samt på det å strømlinjeforme responsen på og etterforskningen av sikkerhetsbrudd.

Rapporten viser også at bedrifter som har automatisert it-sikkerheten har en dobbelt så høy sikkerhetsprofil, og dermed er bedre beskyttet mot angrep. Rapporten dykker også ned i bruken av skyen. Den viser blant annet at én av tre spurte bedrifter har kun én skyleverandør. Samtidig ser vi en konsolidering av it-tjenester. Nesten 75 prosent bruker 10 eller færre sikkerhetsverktøy. 27 prosent sier de bruker mellom en og fem sikkerhetsleverandører.

I tillegg viser rapporten at implementeringen av DevSecOps-metodikk har en avgjørende rolle i bedriftenes skybaserte motstandsdyktighet. Det er sannsynlig at bedrifter med dette implementert har opptil syv ganger så sterk sikkerhetsprofil. Bedrifter som primært bruker open source-verktøy til å beskytte bedriften er dårligere sikkerhetsstilt.


Leverandører
Tilbake til toppen