SecurityWorldMarket

06.05.2021

Ny organisasjonsdirektør i Nkom

– Det er med stor entusiasme jeg har takket ja til stillingen som organisasjonsdirektør. Nkom har et betydningsfullt samfunnsoppdrag innen elektronisk kommunikasjon, som bare blir viktigere i årene fremover i digitaliseringen av Norge, sier Nkoms nye organisasjonsdirektør, Marianne Øhrn Johannessen, som gleder seg til å starte i jobben 1. august, her i Nkoms lokaler i Lillesand. Foto: Ragna Marie Henden/Nkom

Marianne Øhrn Johannessen er ansatt som organisasjonsdirektør i Nkom fra 1. august. Hun kommer fra jobben som direktør for fakultetet for kunstfag ved Universitetet i Agder (UiA) i Kristiansand. Stillingen inngår i direktørens ledergruppe, og er sentral i styringen og utviklingen av Nkom.

– Vi ser fram til å få Marianne Øhrn Johannessen på plass i jobben som organisasjonsdirektør, sier direktør Pål Wien Espen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

– Det var over 50 som søkte jobben, og vi fikk den vi ønsket oss mest. Som organisasjonsdirektør får Øhrn Johannessen ansvaret for organisasjons-, og systemutviklingen i Nkom. Hun skal lede Organisasjonsavdelingen med over 30 ansatte fordelt på tre seksjoner innen økonomi, IT og fellestjenester, forteller Espen.

Marianne Øhrn Johannessen

– Det er med stor entusiasme jeg har takket ja til stillingen som organisasjonsdirektør. Nkom har et betydningsfullt samfunnsoppdrag innen elektronisk kommunikasjon, som bare blir viktigere i årene fremover i digitaliseringen av Norge. Her ønsker jeg å bidra sammen med dyktige kolleger i å videreutvikle både tjenester og organisasjon i Nkom for å møte morgendagens behov, sier Øhrn Johannessen.

Marianne Øhrn Johannessen (43) har nærmere 20 års erfaring fra universitets- og høgskolesektoren innen ulike administrative lederfunksjoner, som blant annet assisterende studiedirektør ved UiA. Her har hun jobbet med digitalisering og strategisk utviklingsarbeid for nasjonale aktører og UiA, og nå sist som direktør for fakultetet for kunstfag.

Øhrn Johannessen er utdannet cand. philol. innen humanistiske fag, og fokuserte masteroppgaven inn mot ledelse. Hun har også statsvitenskap og idéhistorie fra Universitetet i Oslo i fagkretsen.


Leverandører
Tilbake til toppen