SecurityWorldMarket

20.12.2023

Ny leder og fire nye medlemmer i Digitaliseringsrådet

Joakim Lystad blir ny leder for Digitaliseringsrådet Foto: NAV

Kommunal- og distriktsdepartementet har oppnevnt ny leder og fire nye medlemmer til Digitaliseringsrådet. Tidligere NAV-direktør Joakim Lystad overtar ledervervet.

Kommunal- og distriktsdepartementet har oppnevnt ny leder og fire nye medlemmer til Digitaliseringsrådet. Joakim Lystad overtar ledervervet etter Svein Kristensen, som har vært rådets leder siden oppstart for åtte år siden.

Digitaliseringsrådet har bidratt med råd og veiledning til over 100 digitalisering- og endringsprosesser, og er et populært og respektert lavterskeltilbud til statlige virksomhetslederes arbeid med digitalisering.

– Jeg vil takke hele rådet og dets mangeårige leder Svein Kristensen som med sine personlige egenskaper og tunge fagbakgrunn har bidratt til Digitaliseringsrådets gode omdømme. Jeg er glad for at Joakim Lystad har sagt seg villig til å ta dette arbeidet videre, sier digitalisering- og forvaltningsminister Karianne Tung.

Joakim Lystad har bakgrunn fra flere lederstillinger i staten, blant annet i NAV.

– Jeg ser fram til å overta som leder av Digitaliseringsrådet. Mine erfaringer fra lederstillinger i blant annet Mattilsynet, NAV og DFØ tror jeg kan være relevante for rådets arbeid. Som tidligere direktør i NAV fikk jeg erfare hvor utfordrende store it-prosjekter kan være. Jeg mener nettopp derfor jeg kan bidra med viktig innsikt og råd til andre som får ansvar for digitalisering- og omstillingsprosesser i offentlig sektor, sier Joakim Lystad.

Et frivillig, men anbefalt, tilbud

Digitaliseringsrådet ble etablert av Kommunal- og distriktsdepartementet i 2016 som et tiltak for å styrke digitaliseringen i offentlig sektor. Digitaliseringsrådet er et frivillig, men anbefalt, tilbud til statlige virksomheter om rådgivning i alle faser av digitaliserings- og endringsprosesser der digitalisering utgjør en viktig del. Digitaliseringsdirektoratet er sekretariat for rådet.

Rådets stilling er uavhengig av departementet og direktoratet. Anbefalingene er rådgivende, og det er opp til virksomhetene som møter i rådet å ta stilling til hvordan de vil følge opp rådets anbefalinger.

Følgende oppnevnes til Digitaliseringsrådet for en periode på fire år:

  • Joakim Lystad, leder av Digitaliseringsrådet, Oslo
  • Lucie Aunan, divisjonsdirektør tjenesteutvikling eHelsedirektoratet, Oslo
  • Magne Jørgensen, professor OsloMet/UiO, Lillestrøm
  • Kjetil Århus, direktør for digitalisering og innovasjon Bergen Kommune, Bergen
  • Ann Merethe Lysø Sommerseth, CEO ANEO Industry AS, Trondheim
  • May Liss Wasmuth, prosjektleder i Kongsberg Satellite Services AS, Tromsø
  • Sven Marius Urke, direktør Domstoladministrasjonen, Trondheim
  • Kristine Aasen, kommunikasjonsdirektør Brønnøysundregistrene, Brønnøysund
  • Britt Inger Kolset, sekretariatsleder Kongsbergregionen, Flesberg
  • Nadine Ramsberg, CPO 24SevenOfice, Oslo


Leverandører
Tilbake til toppen