SecurityWorldMarket

19.09.2022

Ny leder for informasjons- og cybersikkerhet hos Iver

Stefan Lager ny leder for informasjons- og cybersikkerhet hos Iver

Stefan Lager blir ny leder for forretningsområdet for informasjons- og cybersikkerhet (ICS) hos Iver og dessuten en del av konsernledelsen. Stefan har lang erfaring fra lederstillinger innen IT-sikkerhet og begynner i jobben hos Iver tidlig i oktober. Han kommer fra stillingen som SVP Global Service Lines i Orange Cyberdefense.

Ivers forretningsområde for informasjons- og cybersikkerhet (også kalt ICS, Information and Cyber Security) er i kraftig vekst. Dette forretningsområdet har en unik markedsposisjon med et tilbud som er basert på infrastruktur som kode, og en tjenesteleveranse som oppfyller markedets strengeste krav til informasjons- og cybersikkerhet. Forretningsområdet har i dag ansvaret for en rekke samfunnskritiske systemer i hybride miljøer med privat og offentlig infrastruktur samt container-, PKI- og SOC-tjenester i stor skala.

– Først og fremst vil jeg ønske Stefan hjertelig velkommen til Iver og konsernledelsen vår. Ved å rekruttere Stefan fortsetter vi vår offensive satsing på å tilby sikker drift av høyrisikosystemer til bedrifter og organisasjoner som driver spesielt utsatt eller samfunnskritisk virksomhet, ofte med svært strenge krav til informasjonssikkerhet og regeletterlevelse. Stefans bakgrunn og erfaring gir oss de riktige forutsetningene for å fortsette å utvikle tilbudet og øke veksten på dette forretningsområdet, sier administrerende direktør og konsernsjef Carl-Magnus Månsson i Iver.

– Dagens utfordringer med flere avanserte trusler og mer komplekse miljøer krever tverrfaglig kompetanse som kan hjelpe kundene med å tenke helhetlig. Iver har en unik evne til å tilby totalleveranser som oppfyller svært strenge krav til informasjons- og cybersikkerhet, til større kunder og samfunnskritiske virksomheter. Det skal bli veldig spennende og morsomt å jobbe i Iver og bli en del av det dyktige teamet på ICS, sier Stefan Lager, som snart tiltrer som leder for forretningsområdet ICS i Iver.Leverandører
Tilbake til toppen