SecurityWorldMarket

22.03.2021

Ny emisjon i Scout Drone Inspection.

Scout Drone Inspection har lukket en emisjon på 27.5 MNOK. Equinor Ventures og DNV investerer sammen med nye private investorer og eksisterende aksjonærer, inkludert Investinor og CoFounder.

Scout Drone Inspection (ScoutDI) lager spesialiserte droner og tilhørende skybaserte dataanalysetjenester for innvendig industriell inspeksjon, eksempelvis inspeksjon av skipstanker.

I dag er man avhengig av å bruke stillaser og klatrelag, eller fylle opp tankene med vann som så gir muligheter for å bruke flåter for å komme til på alle steder som må inspiseres. HMS-aspektet er svært viktig, og inspeksjonsarbeidet er derfor tidkrevende og kostbart med dagens metoder.

ScoutDI sitt droneinspeksjonssystem muliggjør enklere og raskere inspeksjoner uten behov for ekspertpiloter. Teknologien vil langt på vei kunne revolusjonere dette arbeidet. Slike inspeksjoner er påkrevet regelmessig for å påse at skipet tilfredsstiller sikkerhets og kvalitetskrav.

Dronene er utstyrt med avansert laser-sensorikk som er i stand til å lage et 3D-kart av omgivelsene og samtidig estimere dronens posisjon i dette kartet til enhver tid. Alt av inspeksjonsdata tagges med lokasjonsinformasjon i en 3D-modell slik at det er lett å forstå hvor man gjør funn som må følges opp gjennom vedlikehold.

Inspeksjonene kan følges i sanntid via det skybaserte inspeksjonssystemet. Dronesystemet har blitt brukt blant annet for Equinor, DNV, Aker BP og Altera Infrastructure og selskapet har nylig startet å levere de første systemene til kunder. Blant de første kundene er et stort skipsinspeksjons-selskap i Singapore.

– Dette er et spennende selskap med globalt potensiale som har løsninger som er viktige for vår bransje. Vi har fulgt selskapet over tid og har stor tro på både teknologien og teamet, sier Lars Klevjer, Leder for tidligfase og implementering i Equinor Ventures.

– DNV ønsker å være med å utvikle løsninger som bygger opp under et skipsklasseregime som er smidig og med høy kvalitet. Scout Drone Inspection er et unikt selskap som er med på å endre industriell inspeksjon i mer effektiv og sikker retning. Sammen med de nye eierne håper vi å kunne tilføre både kapital og kompetanse som kan bidra til å ta selskapet videre, sier Kaare Helle, Venture Director i DNV.

– Vi er stolte over å få Equinor Ventures og DNV med på eiersiden i selskapet. Begge er med sin kompetanse på regelverk og behov i bransjen, samt internasjonale orientering, svært solide partnere for oss på veien videre. At 9 eksisterende aksjonærer og 4 nye private investorer også velger å satse penger videre på oss tar vi som et svært godt tegn, sier CEO i Scout Drone Inspection Nicolai Husteli.


Leverandører
Tilbake til toppen