SecurityWorldMarket

07.02.2019

Norsk Dronesenter etablert

Bildet viser en drone som har vært testet ved Andøya Space Center

Helt på slutten av 2018 ble selskapet Norsk Dronesenter etablert. Selskapet har som målsetning å fasilitere for test og utprøving av dronesystemer i Norge og Europa. Utviklingen av dronesystemer holder en høy takt, men det finnes ikke mange egnede steder i Europa for test og utprøving.

Selskapet er 100% eiet av Andøya Space Center, med Odd Roger Enoksen som Styreleder.

- Det foregår en prosess i Regjeringen hvor et Nasjonalt Dronesenter skal vurderes. En del av den vurderingen er en mulig lokalisering til Andøya Space Center/Andøya Test Center. Vi mente imidlertid at tiden nå var inne for å komme i gang og vise fremdrift i saken, uttaler styreleder Odd Roger Enoksen.

- Dette er kanskje en av de mest spennende næringene akkurat nå og vi er overbevist om at Norge har muligheter til å hevde seg internasjonalt i både utviklingen og bruk av droner. Det etableres nye dronesentre flere steder i Europa, men det er få eller ingen som har de samme forutsetningene som vi har i Norge. Derfor har vi nå etablert Norsk Dronesenter, med en ambisjon om at dette skal bli en samlende ressurs for hele den norske dronenæringen, med testfasiliteter flere steder i Norge og et bredt samarbeide mellom selskaper, akademia og statlige etater.

Selskapet har som en viktig målsetning å få godkjenning som nasjonalt kompetansesenter, med et nasjonalt formål. På den måten kan Norsk Dronesenter være en ressurs for alle selskaper og aktører som ønsker å ta i bruk eller utvikle nye droneteknologi innenfor trygge rammer.


Leverandører
Tilbake til toppen