SecurityWorldMarket

30.04.2021

Nkom etablerer kontor i Tromsø

– Vi ønsker å etablere oss i regionhovedstaden Tromsø, med universitetsmiljø, store virksomheter og god kommunikasjon til de største byene og Svalbard, sier direktør Pål Wien Espen. Nkom undersøker nå markedet for kontorlokaler i et større miljø med mulighet til faglig fellesskap. En stilling som ingeniør for tilsyn med frekvensbruk i Nord-Norge er allerede lyst ut. Foto: Gunstein Myre

Nkom flytter regionkontoret i Nord-Norge fra Lødingen til Tromsø i januar 2022.
– Vi ønsker å etablere oss i regionhovedstaden i en stor og viktig landsdel. Den geopolitiske situasjonen er endret, og Nord-Norges strategiske betydning er vesentlig, sier direktør Pål Wien Espen.

Nyansettelse og kontorfellesskap

– Vi undersøker nå markedet for kontorlokaler, og ser også på muligheter for samlokalisering og kontorfellesskap med andre virksomheter. Her ønsker vi lokaler i et større miljø som kan gi faglige synergier, forteller direktør Espen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

– Det er naturlig for Nkom å satse videre med etablering i regionhovedstaden Tromsø, med universitetsmiljø, store virksomheter og god kommunikasjon til de største byene og Svalbard, sier Espen.

Nkom har allerede startet ansettelsesprosessen til en stilling i Tromsø, og søker i første omgang etter en ingeniør som skal føre tilsyn med frekvensbruk i Nord-Norge.

5G-utbygging og økende avhengighet til elektronisk kommunikasjon

5G-utbyggingen er i full gang, og mobilnettene har blitt enda viktigere som bærere av en rekke samfunnskritiske tjenester som e-helse og e-industri. Avhengighetene til nett og tjenester øker, og med det også sårbarheten ved utfall som følge av feil eller forstyrrelser.

– Det er derfor viktig at Nkom er fysisk til stede i landsdelen, og kan respondere raskt ved uønskede hendelser knyttet til degradering eller blokkering av samfunnskritisk elektronisk kommunikasjon, sier direktøren i Nkom, som intensiverer innsatsen i nord blant annet etter en økning i forstyrrelser av navigasjonssystemet GPS i landsdelen de siste årene.

Nkom har en sentral rolle i å oppdage, dokumentere og varsle videre om slike hendelser, som også innbefatter jamming med opprinnelse utenfor Norge.


Leverandører
Tilbake til toppen