SecurityWorldMarket

14.10.2021

Ni av 10 IT-sikkerhetsledere vurderer å outsource IT-sikkerheten

Ny undersøkelse fra Trend Micro avslører at svært mange IT-sikkerhetsverktøy aldri blir brukt og at outsourcing av IT-sikkerheten kan være et nødvendig tiltak fordi svært mange sliter med manglende tilgang på fagfolk.

IT-sikkerhetsleverandøren, Trend Micro, har lagt frem funnene fra en nylig undersøkelse, hvor det kommer frem at virksomheter kun har på plass 30 prosent av nødvendige sikkerhetsløsninger. Mangelen på gode nok sikkerhetsløsninger kompliserer IT-sikkerhetsavdelingens innsats for å prioritere cybertrusler og -angrep på en effektiv måte.

Undersøkelsen ble gjennomført av et uavhengig forskningsbyrå, som intervjuet over 2,300 IT-sikkerhetsbeslutningstagere fra over 20 land. Undersøkelsen avdekket alvorlige utfordringer IT-sikkerhetsteam står overfor i deres forsøk på å oppdage og respondere på stadig nye og mer sofistikerte cyber-trusler.

Mange IT-sikkerhetsverktøy er ikke i bruk

Blant de IT-sikkerhetsteamene som jobber i virksomheter med mer enn 10.000 ansatte, har de i gjennomsnitt over 40 forskjellige overvåkningsverktøy på plass. Over halvparten av de som deltok i undersøkelsen hevder at mange av verktøyene som er på plass, ikke lenger benyttes.

Årsakene til det er mange, inkludert:

  • Manglende integrasjon (42 prosent)
  • Manglende tilgang på fagfolk (39 prosent)
  • Utfordringer med å forstå hvordan verktøyene skal operasjonaliseres (38 prosent)
  • Gått ut på dato (37 prosent)
  • Stoler ikke på verktøyene (20 prosent)

Fortsatt ikke føre var?

De potensielle kostnadene for disse utfordringene er veldig store. I undersøkelsen kommer det frem at det gjennomsnittlige økonomiske tapet, hvis en IT-sikkerhetshendelse fører til brudd på personvernforordningen, ligger på over 2 millioner kroner.

– Vi bruker stadig flere IT-verktøy i hverdagen. Som privatpersoner, men ikke minst når vi ser på utbredelsen og veksten innenfor dagens store og små virksomheter. Det vi derimot fortsatt registrerer, er at verktøy relatert til IT-sikkerhet fortsatt ofte blir sett på som en unødvendig kostnad. Det kan virke som om det er mange som ikke har lyst til å bruke penger på IT-sikkerhet, før man blir utsatt for et angrep, Trend Micros kommunikasjonssjef, Karianne Myrvold.

Manglende tilgang til fagfolk vil resultere i mer outsourcing

I undersøkelsen kom det også frem at hele 92 prosent av respondentene vurderer å outsource håndteringen av IT-sikkerhetstjenester, for å kunne håndtere de interne utfordringene relatert til blant annet manglende tilgang på fagfolk. En slik tilnærming kan også bidra til å skape et mer holistisk bilde av IT-sikkerheten og på den måten forbedre selve responsen relatert til nye trusler og angrep.

– Ikke bare må virksomheter betale for IT-sikkerhetslisenser og -vedlikehold, men vi opplever også at stadig flere som jobber med IT-sikkerhet, sliter med både stress og utbrenthet. Rett og slett fordi det kreves mer og mer for å holde uvedkommende på avstand og infrastrukturen intakt. I tillegg skal de samme ansatte påse at alt blir håndtert i henhold til dagens reguleringer og lover. Vi er på ingen måter overrasket over at stadig flere velger å outsource disse oppgavene, legger Myrvold til.


Leverandører
Tilbake til toppen