SecurityWorldMarket

06.02.2020

Nexus kjøpes av fransk storselskap

Det er en stor dag for Nexus, sier Magnus Malmström, leder for Nexus.

IN Groupe kjøper det svenske ID-håndteringsselskapet Nexus for å styrke sin sentrale posisjon innen sikre identiteter i Europa.

IN Groupe (tidligere Imprimerie Nationale), en global spesialist innem produkter og tjeneste koblet til sikre identiteter og digitale tjenester, har signert en avtale om kjøp av Nexus, den ledende aktøren i Europa innen digitale identiteter for mennesker og saker. Kjøpet krever av vanlige vilkår oppfylles og forventes sluttført under første kvartal 2020.

Nexus leverer løsninger som gjør det enkelt å utstede, håndtere og bruke sikre identiteter på mennesker og saker. Selskapet er spesialister på løsninger som muliggjør en smidig, automatisert og sikker håndtering av hele livssyklusen for både fysiske og digitale identiteter for mennesker og saker. Løsningene inkluderer en avansert PKI-plattform (public key infrastructure), korthåndteringssystem (card management system, CMS), identitetsapper for mobil og datamaskiner, samt et gateway for å sikre digital adgang.

Øker veksten

Med kjøpet av Nexus øker IN Groupe sin vekst og bekrefter sin strategiske ambisjon; å være en globalt ledende aktør innen sikre identiteter og digitale tjenester.

Integrasjonen av de nye, digitale identitetsløsningene fra Nexus gjør det mulig for gruppen å tilby kunder i Frankrike, Europa og globalt, en komplett portefølje basert på den seneste teknikken.

Det felles tilbudet sikrer at IN Groupes produkter og tjenester til både myndighets- og firmakunder blir sikrere, mer robuste og mer konkurransekraftige enn noensinne.

Som global leder innen identiteter fortsetter IN Groupe sin satsing på å muliggjøre overgangen fra fysisk til digital identitet.

Fra fysisk til digital identitet

I løpet av ti år har IN Groupe vist sin evne til å endre virksomheten i forbindelse med den digitale utviklingen innen identitetssektoren. Kjøpet av Nexus representerer en ny fase i konsolideringen av IN Groupes tekniske kapasitet etter kjøpet av Sury i desember 2019.

Kjøpet av Nexus gir IN Groupe, som statlig aktør innen identiteter, evnen til å lede overgangen fra fysisk til digital identitet i regulerte miljøer i Europa (eksempelvis eIDAS og GDPR).

Dessuten ekspanderer IN Groupe sin virksomhet innen IoT og identifikasjon av saker på internett – som eksempelvis oppkoblede kjøretøy. Nexus er verdensledende innen sertifikatbaserte identitetstjenester som muliggjør framtidige selvkjørende bilder og V2X (vehicle-to-everything).

Nexus viktig tillegg

Kjøpet gir Nexus mulighet til utvidelse innen IN Groupes globale kundesegment samt å ta del av IN Groupes verdensledende kapasitet for å integrere globale, juridiske system med digitale identitetssystem.

– To måneder etter integrasjonen av Surys gjør nå kjøpet av Nexus at IN Groupes tilbud rundt sikre identiteter i Frankrike, Europa og globalt blir komplett. Det gir oss også kapasitet til å levere teknikk på europeisk nivå som er avgjørende for å lede overgangen fra fysisk til digital identitet, sier Didier Trutt, styreleder og sjef for IN Groupe.

– Dette er en stor dag for Nexus, sier Magnus Malmstrøm, leder for Nexus.

– Vi deler IN Groupes tro på kraften i å muliggjøre pålitelige identiteter for store selskap og i offentlig sektor. Sammen blir vi sterkere og kan støtte våre kunder enda mer i en sikker digital overgang.


Tags

Leverandører
Tilbake til toppen