SecurityWorldMarket

29.01.2024

NATO medlemskap kan føre til cyberangrep mot svenske virksomheter

Utviklingen av ransomware- og cyberutpressingsangrep i Norden 2020-2023

Sveriges NATO-medlemskap er nå nært forestående, noe som kan føre til et stort antall cyberangrep mot svenske virksomheter. Dette sier Lead Security Researcher, Diana Selck-Paulsson i Orange Cyberdefense, som har studert utviklingen av angrep mot nordiske virksomheter. Det var en betydelig økning i angrepene mot Finland da de ble med i NATO.

– Det er en overhengende risiko for at Sverige vil bli utsatt for et stort antall cyberangrep, spesielt fra politisk motiverte trusler som NoName057(16), sier Diana Selck-Paulsson, Lead Security Researcher i Orange Cyberdefense.

– NoName057(16) er en pro-russisk trusselaktør som, ved hjelp av sitt frivillige DDoSia-prosjekt, retter seg mot vestlige virksomheter både i privat og offentlig sektor. Et gjentakende tema i NoNames målgrupper er NATO og dets medlemmer. Gruppen har vært aktiv siden mars 2022 og har i tillegg til å rette seg mot NATO-medlemmer også fokusert på steder for toppmøter og lignende arrangementer, ved mer enn 50 anledninger, fortsetter hun.

Da Finland ble med i NATO i april 2023, ble det observert angrep som kunne knyttes til den politiske siden av NATO-medlemskapet, noe trusselaktørene brukte som et argument for å angripe både private og offentlige virksomheter i Finland.

– Siden Finlands NATO-inntreden har det vært flere cyberangrep, en utvikling som indikerer at også Sverige kan bli utsatt på lignende vis. Aktører som NoName057(16) kan også dra med seg andre trusselaktører i angrep mot Sverige nå og etter et eventuelt NATO-medlemskap. Offentlige og private virksomheter i Sverige bør derfor forberede seg på en rask økning i antall angrep, avslutter Diana Selck-Paulsson.Leverandører
Tilbake til toppen