SecurityWorldMarket

16.11.2023

Motorola Solutions med økt fokus på sikkerhet

Motorola Solutions oppretter et sikkerhetsøkosystem for å koble sammen nødetater og bedrifter for å beskytte mennesker, eiendom og samfunn

Motorola Solutions ringer i bjellene på New York-børsen for å markere sitt vedvarende og målrettede skifte med et tydelig sikkerhetsfokus. Selskapet er stolt over å kunne annonsere sitt nyeste initiativ «Solving for Safer», som skal styrke engasjementet for å skape tryggere samfunn, skoler og bedrifter.

Greg Brown, styreleder og administrerende direktør i Motorola Solutions, leder selskapet videre på den sterke veien mot en mer robust fremtid.

– Alle har rett til å føle seg trygge i sitt nærmiljø, på skolen og på arbeidsplassen. Dessverre er ikke denne virkeligheten alltid en realitet. Måten Motorola Solutions bidrar til å ivareta mennesker, eiendom og samfunn på er nå mer omfattende enn noensinne. Selv om vi erkjenner at teknologi ikke utgjør den eneste veien til en tryggere fremtid, spiller den en avgjørende rolle. Vårt mål er å gjøre teknologien så effektiv som mulig, uttaler han.

Motorola Solutions, som tradisjonelt har vært anerkjent for kommunikasjonsløsninger innen offentlig sikkerhet, har dedikert omtrent 12 milliarder dollar til forskning, utvikling og oppkjøp de siste ni årene. Dette har resultert i en robust teknologiportefølje som inkluderer løsninger for kritisk kommunikasjon, videosikkerhet, adgangskontroll og kommandosenterløsninger drevet av kunstig intelligens. Disse løsningene legger til rette for mer effektivt samarbeid mellom nødetater og bedrifter, og knytter de som trenger hjelp med de som kan hjelpe.

For eksempel kan en lærer på en skole aktivere en panikknapp på telefonen under en nødsituasjon. Dette vil automatisk varsle politiet, utløse låsing av dører, dele direktesendt video med førstehjelpspersonell, og distribuere massemeldinger for øyeblikkelig informasjonsspredning.

Motorola Solutions sin strategiske omlegging med økt fokus på sikkerhet for både offentlig sektor og næringslivet, har resultert i en betydelig økning i selskapets totalmarked. Et marked som forventes å være på 66 milliarder dollar neste år. Veksten innen områder som videosikkerhet, adgangskontroll, kommandosenterteknologi og relaterte tjenester utgjør nå omtrent 50 prosent av selskapets totale inntekter.Leverandører
Tilbake til toppen