SecurityWorldMarket

04.04.2024

Mobotix viser sterk økonomi med 13% salgsvekst

De reviderte resultatene for Motobix-forretningsåret 2022/23 viser at selskapet økte salget med 13% sammenlignet med forrige forretningsår og avsluttet året på 63,2 millioner euro med en ordrereserve på 0,5 millioner euro, og dermed nesten på linje med det seneste publiserte estimatet på €64,0 til 66,0 millioner i august 2023.

Hovedveksten, ifølge en uttalelse fra selskapet, stammer fra både økt salg av videoovervåkingskameraer og økt programvaresalg innen videostyringssystemer og analyse. Vaxtor Group, kjøpt opp i 2022, har bidratt med programvaresalg over forventet nivå. EBIT har forbedret seg fra EUR -7,5 millioner til EUR -3,9 millioner på grunn av et forbedret materialkostnadsforhold samt personalkostnadsforhold. Ytterligere avsetninger er etablert på EUR 3,3 millioner på grunn av utestående betalinger fra noen langsiktige partnere. På grunn av disse bestemmelsene er EBIT forskjellig fra den publiserte veiledningen på EUR -0,8 til 0,2 millioner fra august 2023.

Mobotix har også uttalt at de har gått med på en forlengelse av den eksisterende låneavtalen med Konica Minolta Inc. i Japan i februar 2024.

Vertikale markeder
Selskapet fortsetter å styrke det annonserte strategiske fokuset på kvalitet, cybersikkerhet, markedssertifiseringer og løsninger for spesifikke vertikale markeder som nøkkeldriverne for de forbedrede inntektene. Forretningsstrategien er spesielt rettet mot helse-, industri- og energimarkedene basert på nylige produktlanseringer i samarbeid med teknologipartnere og på den nye "ONE"-plattformen som vil bli lansert våren 2024. Tilbakemeldinger fra nylige partnerkonferanser i DACH og EMEA i februar 2024 har vært positivt og tilbakemeldinger fra kunder vil bli ytterligere integrert i FoU-strategier.

Styrking av partnerskap i USA og APAC
For selskapet nå er fokus for virksomhetsåret 2023/24 med mål om å effektivisere kostnader og investeringer i nye kundeplattformer for å optimalisere kundeopplevelsen f.eks. online konfigurasjon og bestilling. Organisasjonen er optimalisert og vil bli ytterligere tilpasset for å fokusere på spesielt kjernemarkeder i DACH og Europa, mens partnerskap med distributører og nøkkelkontopartnere vil bli styrket i USA og APAC-markedene.Leverandører
Tilbake til toppen