SecurityWorldMarket

26.11.2020

Milliardgebyr til sammen til Verisure og Sector Alarm

Fra venstre: Lars Sørgard, konkurransedirektør og Hanne Dahl Amundsen, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynet ila i går Verisure AS 766 millioner kroner og i fjor Sector Alarm AS 467,3 millioner kroner i gebyr for ulovlig samarbeid om salg av boligalarmer.

Konkurransetilsynet har konkludert med at Verisure og Sector Alarm, som er de klart største aktørene i det norske boligalarmmarkedet, har samarbeidet om markedsdeling i perioden 2011 til 2017.

Vedtaket ble i dag sendt til Verisure. Sector Alarm valgte å godta gebyret like etter tilsynets varsel om gebyr, og tilsynet fattet derfor vedtak mot selskapet i fjor.

Markedsdeling

– Verisure og Sector Alarm har samarbeidet om å ikke selge boligalarmer til hverandres kunder gjennom dørsalg. Samarbeidet foregikk ved at begge selskapene begrenset egne dørselgeres adgang til å selge boligalarmer til den andres kunder i perioden 2011 til 2017, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Selskapene har i perioden hatt omfattende direkte kontakt. Kontakten mellom de to konkurrentene har foregått ved fysiske møter, telefon og korrespondanse via e-post. Selskapene har gitt hverandre detaljert informasjon om markedsstrategier. De oppfordret hverandre til å overholde samarbeidet, og når de opplevde at det ble forsøkt brutt truet de hverandre med at de ville slå tilbake. På denne måten har de klart å opprettholde og stabilisere markedsdelingen.

Samarbeidet har skjedd over hele landet.

Ulikheten i gebyrstørrelsen skyldes at foretakene har ulik omsetning.

Alvorlig overtredelse

I Norge har en høy andel av alle husstander boligalarm, og det er få aktører i markedet. Markedsdeling begrenser konkurransen og vil normalt føre til høyere priser og/eller lavere kvalitet. I denne saken bestod markedsdelingen av at de to selskapene skulle avstå fra å gi konkurrerende tilbud ved dørsalg til hverandres kunder.

– Utgangspunktet er at hver aktør skal fastsette sin markedsadferd på selvstendig grunnlag. Å samarbeide slik Verisure og Sector Alarm har gjort er et alvorlig brudd på konkurranseloven, og kan ha ført til dyrere boligalarmer. Markedsdeling er en svært alvorlig overtredelse av konkurranseloven, og gebyrene i denne saken underbygger dette, sier avdelingsdirektør Hanne Dahl Amundsen.


Leverandører
Tilbake til toppen