SecurityWorldMarket

29.05.2023

Markedet for IoT i kommersielle bygg mot 10% vekst til 2028

Markedet for IoT i kommersielle bygg beregnes å fortsette sin veksttakt under flere år fremover, med faktorer som bærekraft og økende energikostnader som drivende faktorer.

Den siste analysen fra forskningsselskapet Memoori indikerer at BIOT-markedet vokste til 53,5 milliarder dollar i 2022, noe som representerer en økning på 13 % fra 2021. Ytelsen var noe ned fra selskapets prognose på 13,8 % for året på grunn av flere faktorer, inkludert en langsommere enn forventet generell økonomisk bedring, mangel på brikkesett og forstyrrede forsyningskjeder. Memoori spår at BIOT-markedet vil vokse med en CAGR på 10,33 % til 96,5 milliarder dollar mellom 2022 og 2028.

Den seneste Q2 2023-markedsrapporten fokuserer på markedsstørrelser, applikasjoner og muligheter i Internet of Things-markedet, i tillegg til en omfattende evaluering av driverne og barrierene for adopsjon som er spesifikke for sektoren for kommersiell eiendom.

Eiendomsinteressenter investerer ikke bare for å forbedre bærekraften av sine eiendeler, men også for å forbedre ytelsen, noe som resulterer i høyere leie og avkastning, og det er denne faktoren Memoori-analytikerne antyder at driver implementeringen av BIot-markedet. I tillegg til at energikostnadene forventes å fortsette å øke, og fokus på energieffektive teknologier og bærekraftige løsninger vil trolig fortsatt være en betydelig prioritet for mange bedrifter.

Utfordringer og barrierer
Cybersikkerhet er en avgjørende faktor for det økende antallet smarte bygninger, som i økende grad er utsatt for cyberangrep. Smarte bygningssystemer og -enheter mangler ofte dynamiske oppdateringsmuligheter, og anleggsadministrasjonsteam kan mangle IT-ferdighetene som kreves for å administrere cybersikkerhet.

Forskningen viser at byggesektoren gjør fremskritt mot bærekraftig utvikling og reduserer energiforbruket. EIAs 2018 CBECS undersøkelse om forbruk og utgifter fant at næringsbygg forbrukte 12 % mindre energi per gulvareal i 2018 enn i 2012. Byggesektoren kommer imidlertid ikke under målene som kreves for bærekraftig fremtidig utvikling, ettersom bygninger og bygningskonstruksjoner bidrar til en tredjedel av det globale energiforbruket og nesten 40 % av CO2-utslippene.

For å oppnå netto null innen 2050, må byggeiere og operatører doble innsatsen innen nybygg og ombygging. IEA krever nå en økning i ettermonteringsraten på 2,5 % årlig innen 2030, opp fra mindre enn 1 % i dag.

Building Internet of Things-markedet er komplekst og mangefasettert, og involverer et bredt spekter av aktører fra tradisjonelle byggautomatiseringsselskaper til spesialiserte produsenter, IKT-leverandører, eiendomsfirmaer og programvareleverandører som tilbyr mellomvare, plattformer og skybaserte dataanalysetjenester. Mens noen selskaper tilbyr ende-til-ende BIoT-løsninger, spesialiserer andre seg på spesifikke områder, som dataintelligens, automasjon eller energioptimalisering og analyse.

Raskt ekspanderende oppstartslandskap
Oppstartslandskapet for smarte bygg ekspanderer også raskt, med en økning på 20 % i antall nye deltakere siden 2021. Konsolidering forventes i det bredere plattformområdet, men det er fortsatt betydelige markedsmuligheter for skybaserte programvaretilbud for spesialistapplikasjoner eller vertikale markeder.

Mens nivået av fragmentering i BIOT-markedet kan fungere som en kilde til forvirring og frustrasjon for kjøpere, begynner ledende plattformløsningsleverandører å dukke opp, og brukerbasen ser ut til å samle seg rundt et mer begrenset antall plattformleverandører.

Denne rapporten har som mål å gi verdifull informasjon til selskaper slik at de kan forbedre sine strategiske planleggingsøvelser og se på potensialet for å utvikle virksomheten gjennom fusjoner, oppkjøp og allianser.

Prosjektbetraktninger
I rapporten viser Memoori de potensielle strategiene som interessenter i et smart byggeprosjekt kan trenge å vurdere, for eksempel deres prioriteringer og KPIer, og prosjektfasene de kan være involvert i under tradisjonelle og beste praksis-tilnærminger. Å oppmuntre til samarbeid, kommunikasjon og standardisert praksis blant interessenter kan bidra til å bygge bro over gapet og fremme innovasjon.

Integreringen av Internet of Things-teknologi i bygningsdesign er en kompleks prosess som krever koordinering og samordning mellom alle involverte parter. En omfattende og sammenhengende designtilnærming som involverer sentrale interessenter fra de tidligste stadiene fører til forbedret beslutningstaking og bedre resultater.Leverandører
Tilbake til toppen