SecurityWorldMarket

05.06.2023

Markedet for ID & Adgang over 32 mrd. USD i 2028

Marketsandmarkets

I følge en forskningsrapport på markedet innen ID & Access Management (IAM) publisert av Marketsandmarkets, anslås den globale markedsstørrelsen på IAM å vokse fra 15,7 milliarder USD i 2023 til 32,6 milliarder USD innen 2028, med en CAGR på 15,6 % under prognoseperioden. Veksten i IAM-markedet er, ifølge forskerne, drevet av faktorer som økende forekomster av sikkerhetsbrudd og eskalerende tilfeller av identitetsrelatert svindel.

Livssyklus-styring av identitet
Alle trinnene i en identitets levetid, fra den først blir ansatt eller kontraktør til den sies opp, er inkludert i identitetslivssyklusstyring (ILM). Dette dekker alle handlinger som utføres gjennom arbeidstakerens ansettelsesforhold, som navneendringer, kortvarig svangerskapsfravær, og å forlate og returnere til bedriften. For å minimere innsats, tid og kostnader, kreves klargjøring for å automatisere prosessen med å generere, administrere og fjerne identiteter så mye som mulig. Avhengig av posisjon eller rolle i selskapet, bør brukerne ha tilgang til ulike ressurser. Brukerkontoer opprettes, gitt de nødvendige rettighetene, oppdateres, deaktiveres og ødelegges gjennom en prosess som kalles brukerkontoklargjøring. Når ny eller oppdatert informasjon legges til eller fjernes fra et personellsystem, igangsettes disse identitetshåndteringsprosedyrene. Å gjøre et gruppemedlems identifikasjon kjent skaper roller.

Markedet akselereres av sentraliserte sikkerhetsløsninger
Økningen i datainnbrudd får bedrifter til å ta i bruk sentraliserte sikkerhetsløsninger, noe som øker etterspørselen etter IAM-løsninger. IAM-løsninger hjelper deg med å tilpasse opplevelsen og gjøre den til en enkel og smidig prosess, som muliggjør en positiv brukeropplevelse. Det hjelper også med autentiseringsfunksjoner som kommunikasjonspreferanse, sosial profilintegrering, multifaktorautentisering og enkeltpålogging forbedre kundeinteraksjoner med nettstedet. IAM-løsninger hjelper bedrifter med å implementere tilstrekkelige sikkerhetspolicyer på tvers av alle systemer, plattformer, applikasjoner og enheter. Disse fordelene, ifølge undersøkelsen, skaper en massiv etterspørsel etter IAM-løsninger i markedet.

Asia og Stillehavsområdet med størst vekstpotensial
De siste årene har Asia Pacific gjennomgått enorme økonomiske og politiske endringer. Dette har etter hvert økt antallet bedrifter og bransjer i Asia Pacific. Regjeringer i land som Kina, Singapore og Japan investerer en betydelig del av sine føderale budsjetter i å utvikle verktøy for cybersikkerhet. Dette forventes å drive innføringen av IAM-løsninger. I tillegg tas forskjellige initiativer av myndighetene for å takle identitetsrelaterte svindel, spesielt for å styrke eKYC for å verifisere identiteter, for eksempel samsvarsbestemmelser initiert av land, som også driver behovet for robust og sterkere IAM-praksis i Asia Pacific. Dette motiverer regjeringer i Asia-Stillehavsområdet til å ta i bruk løsninger og tjenester for identitetsadministrasjon.

Nøkkelaktører
Noen av nøkkelaktørene som nevnes i rapporten inkluderer Microsoft, Okta, IBM, Oracle, Salesforce, Ping Identity, Salesforce, HID Global, Forgerock, Cyberark, Micro Focus, Thales, RSA Security, Avatier, Manageengine, Secureauth, Empower ID, SAP, Simeio, One Identity, Fusionauth, Auth0, Idnow, Zephr, Signzy, Civic, Trusona, Beyond Identity, Akamai, Delinea, Optimal Idm, Netwrix, Zoho Vault og Transmit Security.Leverandører
Tilbake til toppen