SecurityWorldMarket

06.11.2023

Markedet for atferdsbiometri skal vokse til over 100 milliarder innen 2030

Den globale markedsstørrelsen for atferdsbiometri forventes å nå USD 9,92 milliarder innen 2030, og registrerer en CAGR på 27,3 % fra 2023 til 2030, ifølge en ny rapport fra Grand View Research, Inc. Siden atferdsbiometriske verktøy er mindre sårbare for autentiseringssvindel og hacking, tyder forskningen på at etterspørselen deres forventes å øke på tvers av sluttbruksindustrien.

En bemerkelsesverdig økning i antall uredelige aktiviteter over hele verden forventes videre å drive etterspørselen etter atferdsbiometriske løsninger over prognoseperioden. I følge en undersøkelse utført av Communications Fraud Control Association (CFCA), rapporterte telekom-industrien at den i 2017 pådro seg nesten 29,2 milliarder USD i tap fra kommunikasjonssvindel. Bruken av teknologier som AI og maskinlæring for å utvikle atferdsbiometriske verktøy blir stadig mer populært i markedet ettersom de tilbyr sanntids intelligens og sikkerhetskontroll med forbedret brukeropplevelse.

Kombinerte og forbedrede porteføljer
For å holde seg konkurransedyktig i markedet, fokuserer leverandører på å utvide sin atferdsbiometriske portefølje gjennom innovasjoner og fusjoner og oppkjøp. For eksempel kunngjorde Biocatch i februar 2020 anskaffelsen av de multimodale biometriske autentiseringsmulighetene til Aimbrain. Oppkjøpet vil hjelpe førstnevnte til å forbedre sine evner innen anomalideteksjon, atferdsbiometri og andre biometriske modaliteter for applikasjoner innen digital identitet.

Beskyttelse mot svindelangrep
Den økende penetrasjonen av smarttelefoner og e-handel, kombinert med økende online betalingssvindel over hele verden, oppmuntrer leverandører til å tilby atferdsbiometriske løsninger for å beskytte forbrukere mot betalingssvindel på nettet. I januar 2019 lanserte Biocatch for eksempel et atferdsbiometrisk verktøy. Selskapet lanserte verktøyet for å beskytte forbrukere i Storbritannia mot et autorisert angrep på betalingssvindel.

Noen av rapportens høydepunkter og nøkkelfunn er som følger:

  • Basert på komponent, forventes tjenestesegmentet å registrere den raskeste veksten over prognoseperioden. Dette, ifølge Grand View Research, kan tilskrives bedrifters økende avhengighet av IT-ressurser for å forbedre produktiviteten.
  • Når det gjelder type, forventes tastetrykkdynamikk-segmentet å registrere den høyeste CAGR fra 2022 til 2030. Det økende antallet nettbaserte transaksjoner og det økende antallet tilknyttede svindel forventes å drive etterspørselen etter løsninger for tastetrykkdynamikk.
  • For applikasjoner forventes det kontinuerlige autentiseringssegmentet å registrere en betydelig CAGR over prognoseperioden. Den økende bruken av multimodale biometriske verktøy og den økende etterspørselen etter ytterligere sikkerhetslag på tvers av sluttbruksindustrien driver etterspørselen etter segmentet.
  • Segmentet for små og mellomstore bedrifter forventes å registrere den høyeste CAGR over prognoseperioden. Dette kan tilskrives det økende antallet små og mellomstore bedrifter globalt, og den økende etterspørselen fra disse organisasjonene om å tilby sikre online tjenester til sine kunder.
  • Helsesegmentet forventes å registrere den raskeste veksten over prognoseperioden når det gjelder sluttbruk. Atferdsbiometri i helsevesenet lar kunder lagre og få tilgang til medisinske journaler på en sikker måte.
  • Geografisk var det Nord-Amerika som dominerte markedet med den største inntektsandelen på 33,6 % i 2022. Asia Pacific forventes å vokse med den raskeste CAGR på 29,3 % i prognoseperioden frem til 2030.Leverandører
Tilbake til toppen