SecurityWorldMarket

13.09.2019

Markedet for anti-droneteknikk vokser rekordraskt

En faktor som er drivende for den kraftige veksten innenfor anti-drone-teknikkmarkedet er det økende antall hendelser og kriminalitet som har blitt utført med uidentifiserte droner.

Markedet for anti-droneteknikk forventes å vokse fra 499 millioner USD i 2018, til 2 276 millioner USD i 2024, utfra en årlig vekst (CAGR) på 28,8 prosent, ifølge en rapport fra Marketsandmarkets.

En sterkt drivende faktor for den kraftige veksten når det gjelder antidroneteknikk er trusselen fra luften, det vil si det økende antallet hendelser hvor sikkerhetsovertredelser og kriminalitet har blitt utført med uidentifiserte droner. Terrortrussel og en økende kriminalitet angis også som årsaker til den økende etterspørselen etter anti-droneteknikk.

Teknikk som oppdager og forstyrrer droner står for den største delen av markedet gjennom prognoseperioden, ifølge Marketsandmarkets, som også hevder at stadig flere terrorgrupper har demonstrert sin kunnskap av å bruke droner på ulike måter for sin vinning og dermed påskynder og stimulerer salget av antidroneteknikk. Et vesentlig marked for deteksjons- og jammingssystem finnes i militære- og forsvarsrelaterte applikasjoner, eksempelvis for å oppdage uautoriserte droner i sikkerhetsområder.

Antidroneteknikk for det kommersielle markedet ventes å nå sin vekst-topp i prognoseperioden. Viktige faktorer er den raske utviklingen av billige droner på markedet, som gjør droner mer tilgjengelige og muligheten til å bruke dem som kraftfulle forretningsverktøy. Eksempel på applikasjonsområder er gruvedrift, kartlegging og jordbruk.

Amerika kommer høyst sannsynlig til å stå for den største andelen av det globale markedet for antidroneteknikk under prognoseperioden. Faktorer som bidrar til veksten er et økt antall hendelser hvor uidentifiserte droner har vært innblandet, men også et økende antall terrorangrep, spesielt i USA. Den dramatiske økningen av drone-ulykker og hendelser med droner har i USA vekket grunnleggende spørsmål om nasjonal sikkerhet og sikkerhet for allmennheten, samt spørsmål rundt sikring av personlig integritet, skriver Marketsandmarkets i sin rapport.


Tags

Leverandører
Tilbake til toppen