SecurityWorldMarket

18.03.2024

Markedet for ansiktsgjenkjenning mot 13,4 milliarder USD innen 2028

Det globale ansiktsgjenkjenningsmarkedet anslås å være verdt 6,3 milliarder USD i 2023 og anslås å nå 13,4 milliarder USD innen 2028, med en CAGR på 16,3 % i prognoseperioden. Akselerert bruk av ansiktsgjenkjenningsteknologi under og etter pandemien driver veksten av ansiktsgjenkjenningsmarkedet. Dette er ifølge en ny rapport fra Marketsandmarkets.

Forskerne fant at den globale reaksjonen på Covid-19-utbruddet er sterkt knyttet til drivkraften bak kontaktløse løsninger, inkludert ansiktsgjenkjenningsteknologi. Pandemien skapte et generelt behov for å forbedre renslighet og minimere fysisk berøring, og ansporet til en boom i bruken av ansiktsgjenkjenning i ulike bransjer. Denne trenden har sett fremveksten av ansiktsgjenkjenning som en betydelig faktor, spesielt i autentiserings- og tilgangsadministrasjonsapplikasjoner.

Distribusjon på stedet er for tiden mest populær
Det lokale segmentet anslås å stå for en større markedsandel i prognoseperioden. Ansiktsgjenkjenning på stedet refererer til programvare- og maskinvaresystemer som er installert lokalt i en organisasjons fasiliteter, i stedet for skybaserte tjenester. Lokale distribusjoner lar organisasjoner beholde full kontroll og sikkerhet over biometriske data og integrere med eksisterende infrastruktur som tilgangskontroll og sikkerhetskameraer. Viktige fordeler med distribusjon på stedet inkluderer datasuverenitet, lavere ventetid, muligheten til å fungere offline og unngå tilbakevendende skyabonnementskostnader. Dens typiske brukstilfeller inkluderer bygningstilgang, ansattes tidssporing og tapsforebygging i butikker eller kasinoer.

Store bedrifter er de største brukerne
Segmentet for store foretak anslås å stå for en større markedsandel i prognoseperioden. Store bedrifter på tvers av nøkkelsektorer som teknologi, finansielle tjenester, helsetjenester og produksjon har raskt tatt i bruk ansiktsgjenkjenningsteknologi de siste årene. Drivfaktorene inkluderer økt sikkerhet, automatisering på arbeidsplassen og sømløse kundeopplevelser. Dens konvensjonelle applikasjoner inkluderer automatisert medarbeiderautentisering for anleggstilgangskontroll, tidssporing, økt sikkerhet/overvåking og personlig kundeengasjement. Mens de fleste store selskaper erkjenner offentlige bekymringer rundt samtykke, skjevheter og masseovervåking, fortsetter pragmatiske implementeringer fokusert på arbeidsplasssikkerhet, driftsoptimalisering og kundevennlighet å øke farten. Med reduserte kostnader og forbedret nøyaktighet forventes bedriftsadopsjon å vokse betydelig til tross for økende regulering.

Asia Pacific til å vokse med den høyeste CAGR
I løpet av prognoseperioden er Asia-Stillehavsregionen klar til å vise den høyeste CAGR i ansiktsgjenkjenningsmarkedet. Ansiktsgjenkjenningsteknologi har fått betydelig gjennomslag i Asia og har blitt et samlingspunkt for myndigheter, bedrifter og ulike sektorer. Asia-Stillehavsregionen har vært vitne til utbredt bruk av ansiktsgjenkjenning på tvers av ulike applikasjoner, alt fra sikkerhet og overvåking til finans, detaljhandel og helsetjenester. Regjeringene i området har aktivt utplassert ansiktsgjenkjenning for offentlig sikkerhet og rettshåndhevelsesformål. Teknologien brukes på flyplasser, grenseoverganger og offentlige rom for å forbedre sikkerhetstiltak og overvåke potensielle trusler, noe som driver bruken av ansiktsgjenkjenningsteknologi i regionen.

Markedsaktører
De største aktørene i ansiktsgjenkjenningsmarkedet og som nevnes i undersøkelsen inkluderer NEC, Microsoft, Thales, AWS, Idemia, Aware, Daon, Megvii, Facephi, Herta Security, Onespan, Q3 Technologies, Neurotechnology, Cognitec Systems, Avonix, Nviso.ai , Facefirst, Clarifai, Iprrov, Oosto, Pangiam, Clearview AI, Corsight AI, Facia, Veridium og Visage Technology.Leverandører
Tilbake til toppen