SecurityWorldMarket

23.03.2023

Markedet for adgangskontroll mot 14,9 mrd. USD innen 2028

Den siste forskningen på det globale markedet for adgangskontroll anslår at denne sektoren vil vokse fra 9,9 milliarder USD i 2023 til 14,9 milliarder USD innen 2028, med en CAGR på 8,4 % fra 2023 til 2028. Faktorer som økende bruk av IoT-baserte sikkerhetssystemer med cloud computing-plattformer og økende smart infrastruktur og smart by-prosjekter bidrar til veksten av adgangskontrollmarkedet, ifølge forskerne ved Marketsandmarkets.

Når det gjelder produkter og maskinvare, er det kortbaserte lesere som for tiden presterer best, og analytikerne forventer at disse leserne vil stå for den største andelen i 2022.

Smartkort er mer pålitelige enn magnetstriper og nærhetskort. Den økende bruken av smartkort for å overvåke og registrere ansattes aktiviteter i organisasjoner er en av hovedfaktorene som driver veksten i markedet for kortbaserte lesere.

Høy adopsjonshastighet for vertsbaserte adgangskontrolltjenester
Forskerne fant en høy grad av bruk av adgangskontroll som en tjeneste, og denne undersektoren forventes å ha den største markedsandelen under prognoseperioden. Fordelene som tilbys gjennom vertsbaserte og administrerte tjenester, som reduserte lønnskostnader, minimaliserte kapitalutgifter og friheten som gis bedrifter til å holde fokus på kjernevirksomhetsområder, bidrar til denne veksten.

Sterk kommersiell vertikal
Veksten i den kommersielle vertikalen kan tilskrives den økende forekomsten av ran og tyveri i næringsbygg. For å beskytte kommersielle eiendeler kjøper eiendomseiere sikkerhetssystemer med integrert adgangskontroll for fjernovervåking. Informasjonssikkerhetskriminalitet er et stort problem i disse dager.

Asia-Stillehavsområdet ventes å vise høyest vekstrate
Den økende bruken av adgangskontrollløsninger av små og mellomstore bedrifter forventes også å drive markedsvekst. Den økende risikoen for terrortrusler og kriminalitet og et lavt forhold mellom politi og befolkning i landene i Asia-Stillehavsområdet forventes også å skape en høy etterspørsel etter adgangskontrollsystemer.

Nøkkelaktører
De viktigste aktørene som opererer i adgangskontrollmarkedet, og som er nevnt i forskningen inkluderer Assa Abloy, Johnson Controls, Dormakaba, Allegion, Honeywell, Identic, Nedap, Suprema, Bosch og Thales.Leverandører
Tilbake til toppen