SecurityWorldMarket

22.09.2022

Måler cybersikkerhet

Petter Bøhler, Gjensidige og Boye Tranum, DNV

DNV og Gjensidige lanserer i dag et digitalt verktøy som vurderer virksomheters modenhet innen cybersikkerhet. Mange vet ikke om de er godt nok beskyttet eller hva de kan gjøre for å øke sikkerheten. Med verktøyet får man både oversikt, dokumentasjon og råd om hvordan man kan øke det digitale sikkerhetsnivået.

Norske virksomheter opplever i økende grad digitale sikkerhetstrusler. Det kan være krevende å få oversikt over egen sikkerhetsstatus, i hvilken grad man er beskyttet mot angrep og hvordan man kan øke det digitale sikkerhetsnivået. Ved ønske om cyberforsikring har mange også problemer med å skaffe nødvendig dokumentasjon. Det nye verktøyet vil vurdere virksomhetens robusthet mot cyberangrep og beskriver nødvendige tiltak for å øke sikkerheten. Modenhetsvurderingen er basert på Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) sine grunnprinsipper for informasjonssikkerhet. Verktøyet gir også dokumentasjon som kan benyttes ved søknad om cyberforsikring. Det kan også brukes for å dokumentere dette overfor andre samarbeidspartnere.

– Med lanseringen av det nye verktøyet håper vi å bidra til økt bevisstheten om datasikkerhet samt øke tilgjengeligheten til en standardisert og allment anerkjent modenhetsvurdering, sier Boye Tranum, daglig leder for Cyber Security i DNV i Norge.

Modenhetsvurderingen vil være et viktig bidrag til å forstå trusler og sårbarheter og dermed risiko for dataangrep.

– Verktøyet vil hjelpe bedrifter med å få et forsikringstilbud med riktig dekningsgrad og til riktig pris, sier Petter Bøhler, direktør underwriting i Gjensidige.

– En korrekt vurdering av cyber modenhetsnivå og evaluering av forsikringsomfang vil hjelpe bedrifter å forebygge skader og vil forenkle den årlige oppfølgingsprosessen for cyberforsikring, tilføyer Bøhler.

Prinsippene i modenhetsvurderingen er relevante for alle typer virksomheter, mens omfanget vil variere. Verktøyet er gratis.Leverandører
Tilbake til toppen